Predlžená výzva na podporu cyklodopravy

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Podpora cyklodopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa pre veľký záujem rozhodlo predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu cyklodopravy a cykloturistiky. Samosprávy a občianske združenia budú môcť žiadať o podporu na svoje projekty až do 8. novembra 2019.

Výzva ja zameraná predovšetkým na prípravu projektovej dokumentácie. Ale aj výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, ako napríklad nových cyklostojanov.

Podpora cyklodopravy

Som rád, že obce a mestá majú záujem rozvíjať cyklodopravu vo svojich regiónoch. Predĺžením výzvy chceme dať možnosť aj ostatným záujemcom, aby mali dostatok času na prípravu a predloženie kvalitných projektov,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Podpora cyklodopravy

Výzva na predkladanie projektov je rozdelená do troch oblastí, z ktorých sa každá sústreďuje na inú oblasť podpory. Výzva A je zameraná na projektovú prípravu. Výzvy C1 a C2 sú zamerané už na samotnú výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, predovšetkým stojanov na bicykle. MDV SR vyčlenilo v roku 2019 na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistikycelkovú sumu – vo výške 6 miliónov eur.

Podpora cyklodopravy

Všetky informácie pre žiadateľov, ako aj potrebné tlačivá, sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva dopravy. Rezort dopravy zriadil špeciálne pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú o niektorú z výziev záujem, aj kontaktnú internetovú adresu cyklodotacie@mindop.sk, na ktorej môžu konzultovať akékoľvek nejasností, súvisiace s výzvou.

www.mindop.sk