Podpis memoranda o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi SR a ČĽR


2997   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Memorandom o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi SR a ČĽR

Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu ČĽR v oblasti cestovného ruchu (ako znie presný názov dokumentu), bolo podpísané v Rige 23. októbra 2019 pri príležitosti 5. stretnutia na vysokej úrovni v rámci spolupráce krajín strednej a východnej Európy a Číny v cestovnom ruchu. Za MDV SR ho podpísal veľvyslanec SR v Lotyšsku Ladislav Babčan, za čínsku stranu minister kultúry a cestovného ruchu ČĽR Luo Shugang.

Memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu je ďalším krokom k zvyšovaniu vzájomnej turistickej výmeny a intenzifikácii vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou v tejto oblasti,“ uviedla v súvislosti s podpísaním dokumentu poverená generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu MDV SR Lenka Šprochová. V uplynulom roku (2018) sa Čína s počtom 66 961 návštevníkov zaradila na 7. miesto z hľadiska počtu návštevníkov Slovenska.

Memorandom o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi SR a ČĽR

MDV SR potvrdilo svoj záujem otvoriť perspektívne v ČĽR zahraničné zastúpenie cestovného ruchu (v súčasnosti je takýchto zastúpení 6) s cieľom poznať lepšie zdrojový trh, realizovať marketingové aktivity a spoluvytvárať podmienky na priamu spoluprácu zainteresovaných subjektov.

Obe strany v dokumente zhodne konštatujú, že cestovný ruch významne prispieva k rozvoju priateľských vzájomných vzťahov. K zbližovaniu kultúr a národov a je tiež významným ekonomickým odvetvím. Strany chcú spolupracovať vo sfére výmeny informácií o legislatívnych dokumentoch, upravujúcich dianie v cestovnom ruchu. Pri organizácii medzinárodných veľtrhov a výstav, pri podpore a organizácii infociest zástupcov médií, ako aj touroperátorov a cestovných kancelárií.

Memorandom o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi SR a ČĽR

Počas podpisovej ceremónie veľvyslanec SR v Lotyšsku Ladislav Babčan zdôraznil, že memorandum je „…otvorením ďalšej kapitoly vo vzájomnej turistickej výmene. Veríme, že memorandum prispeje k zvýšeniu počtu čínskych turistov, ich prenocovaní, ako aj spoznávaniu celého Slovenska, nielen bratislavského regiónu“.

Dokument nadobúda účinnosť dňom podpisu.

www.mindop.sk