Ak hotelom a reštauráciám pri reštarte nepomôže štát, zázrak v cestovnom ruchu sa na Slovensku nestane…


4435   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
AHRS-tvrdí-že-ak-hotelom-a-reštauráciám-pri-reštarte-nepomôže-štát-prepúšťanie-bude-pokračovať1.jpg

Ako ukázal nedávny prieskum Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), podniky v hotelierstve a gastronómii nemôžu dostatočne využívať nástroje pomoci štátu. Doteraz sľúbenú pomoc si časť zamestnávateľov nedokáže vôbec uplatniť pre nesplnenie podmienok. To výrazne komplikuje a priam znemožňuje udržanie počtu pracovníkov. Hlavným dôvodom problémov sú stále platné reštrikcie, ktoré spôsobujú pokles dopytu a tržieb. Bude to znamenať ďalšie prepúšťanie ohrozujúce prevádzky v cestovnom ruchu. Aký bude tzv. reštart? A bude vôbec?

Na základe aktuálneho prieskumu AHRS v čase od 12. do 13. mája 2020 je zrejmé, že za marec 20 % podnikov v gastronómii a hotelierstve nevyužilo žiaden z nástrojov tzv. Prvej pomoci. Z tých, čo tak urobili, nemalo podpísanú dohodu s príslušným úradom práce až 33 % zamestnávateľov a podnikov.

AHRS tvrdí, že ak hotelom a reštauráciám pri reštarte nepomôže štát, prepúšťanie bude pokračovať

Čo naznačil prieskum?

Zamestnávatelia, ktorí nepožiadali v marci o žiadnu formu pomoci uvádzajú ako hlavné dôvody to, že nespĺňajú podmienky stanovené pre čerpanie a záväzok udržania pracovných miest. Takmer 60 % zamestnávateľov pristúpilo k znižovaniu stavu zamestnancov v trvalom pracovnom vzťahu. Ide najmä o pracovné pozície kuchár, čašník, chyžná, recepčná. Práve títo pracovníci tvorili najväčšiu časť prepustených a zároveň tieto pozície patria v týchto službách k najpočetnejším.

Zatiaľ 40 % z opýtaných zamestnávateľov doteraz neprepúšťalo, no viac ako polovica z nich ho zvažuje v najbližšom období. Hlavnými dôvodmi znižovania počtu zamestnancov je výrazný pokles dopytu a tržieb a súčasné nastavenie foriem pomoci, ktoré nie sú dostatočné pre udržanie zamestnanosti. Viac ako tretina z tých, ktorí ešte zamestnanosť vo svojich zariadeniach udržali, však deklaruje, že už nedokážu udržať podnikanie a prepúšťať určite budú.

Neprehliadnite:
Ťažké obdobie je výzvou na reštart

Viac ako polovica respondentov z prieskumu tiež uviedla, že zatiaľ nevyužila žiaden z ďalších nástrojov pomoci pre podnikateľov. Ide napr. o odklad splátok úverov, získanie preklenovacieho úveru alebo produkt Podnikateľ 2020 SZRB. Pričom až 55 % tých podnikateľov, ktorí sa rozhodli využiť tieto nástroje, v čase prieskumu nemalo ešte uzatvorenú dohodu s finančnou inštitúciou, čo poukazuje na zdĺhavosť pri vybavovaní týchto úverov.

Prieskum jednoznačne ukázal, že zamestnávatelia a podnikatelia v gastronómii a hotelierstve očakávajú v najbližších mesiacoch výrazný pokles dopytu zo strany zákazníkov o ich služby.

Napriek postupnému uvoľňovaniu reštrikcií takmer 83 % podnikov očakáva v mesiaci máj medziročný pokles tržieb o viac ako 80 %. V júni 75 % podnikov predpokladá pokles o viac ako 60 %, v mesiaci júl 73 % podnikov očakáva pokles tržieb o viac ako 40 % a v mesiaci august, ktorí predstavuje najlepší mesiac z hľadiska tržieb v cestovnom ruchu až 64 % podnikov stále očakáva medziročný pokles tržieb o viac ako 40 %. Po letných mesiacoch očakávajú hotely a reštaurácie znova zhoršenie a vyšší prepad tržieb. Pritom 70 % hotelierov a majiteľov reštaurácií odhaduje, že neudrží svoje podnikanie bez aktívnej pomoci štátu aj po znovuotvorení prevádzok.

AHRS tvrdí, že ak hotelom a reštauráciám pri reštarte nepomôže štát, prepúšťanie bude pokračovať

Z existujúcich nástrojov pomoci štátu navrhujú:

– predlženie nástrojov prvej pomoci štátu zamestnávateľom aj na jún a ďalšie mesiace,
– zrušenie odvodov zamestnávateľa (sociálne odvody) aj na ďalšie mesiace, v súčasnosti je to len za apríl.

Pre reštart svojho podnikania požadujú prijatie ďalších opatrení, akými sú:

– podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rekreačných poukazov,
– zníženie sadzieb DPH na stravovacie služby,
– podnikatelia v gastronómii a hotelierstve považujú otváranie hraníc za dôležitú pomoc pre ich podnikanie.

Ako teda ďalej?…

www.ahrs.sk