Ťažké obdobie je výzvou na reštart. Kedy sa nájdu správne riešenia pre cestovný ruch?


3722   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Cestovný ruch je kvôli koronavírusu na kolenách

Cestovný ruch potrebuje opatrenia, ktoré reálne pomôžu prekonať obdobie do znovuotvorenia hotelov, reštaurácií, kúpeľov, wellness a relax rezortov, teda všetkých subjektov, ktoré podnikajú v tejto oblasti. Zamestnávatelia a podnikatelia v rezorte potrebujú jasný a zreteľný plán štátu na uvoľňovanie reštrikcií a nástroje na záchranu a reštart odvetvia.

Odporúčame gastro e-shopy

 

Kompletnú ponuku zaujímavých eshopov nájdete tu

Cestovný ruch, ktorý dáva na Slovensku prácu viac ako 160 000 zamestnancom, je z dôvodu pandémie už mesiac bez príjmov. Ak subjekty v tomto odvetví zostanú zatvorené ďalšie týždne a mesiace, doteraz prijaté opatrenia štátu nebudú stačiť. Podnikatelia musia udržať zamestnanosť i samotnú podnikateľskú činnosť. Cestovný ruch je špecifický, ide o poskytovanie služieb turistom v aktuálnom čase. Subjekty nedokážu vyrábať na sklad a sú odkázané na prítomnosť hostí. Opatrenia, ktoré schválila vláda a ktoré sa začali uplatňovať minulý týždeň, nie sú dostatočné. Bez ďalšej pomoci štátu podniky v cestovnom ruchu skončia.

Cestovný ruch je kvôli koronavírusu na kolenách

Ak majú podnikatelia udržať zamestnanosť a neskrachovať, je pre naštartovanie cestovného ruchu mimoriadne dôležité otvoriť prevádzky na letnú sezónu. Zväz cestovného ruchu SR, ktorý reprezentuje podstatnú časť zamestnávateľov v cestovnom ruchu, preto žiada vládu, aby :

  • prijala ďalšie opatrenia pre zmiernenie dopadov pre podniky, ktoré sa museli zatvoriť,
  • začala s prípravou plánu na znovuotvorenie služieb cestovného ruchu a nástrojov na reštart cestovného ruchu,
  • odpustila odvody z vyplatenej mzdy zamestnávateľa, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť – počas celého obdobia, keď musia by zatvorené,
  • zrušila jednu z podmienok oprávnenosti zamestnávateľa na príspevok, že podnik nesmie byť v ťažkostiach,
  • zabezpečila preklenovacie úvery na zabezpečenie likvidity, ktoré by boli explicitne riešené aj v legislatíve, vrátane pravidiel ich čerpania,

Pri príprave časového plánu znovuotvorenia služieb cestovného ruchu je potrebné vychádzať z odporúčaní odborníkov v oblasti ochrany zdravia. Podnikatelia v cestovnom ruchu sú pripravení na zabezpečenie prevencie rozšírenia ochorenia adaptovať prevádzkové a hygienické opatrenia, ktoré by viedli k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane zdravia hostí v zariadeniach cestovného ruchu.

Neprehliadnite:
Cestovný ruch potrebuje urýchlene cielené a efektívne opatrenia

Cestovný ruch je kvôli koronavírusu na kolenách

Po uvoľnení a otvorení prevádzok cestovného ruchu, bude nevyhnutné podporiť podnikateľov ďalšími opatreniami. Nemožno totiž očakávať prudký nárast záujmu klientov o služby cestovného ruchu. Potrebné je cielenou podporou naštartovať dopyt návštevníkov a podporiť zamestnávateľov i poskytovateľov týchto služieb. Zväz cestovného ruchu SR navrhuje, aby vláda zvážila a vyhodnotila tieto možnosti a nástroje na reštart cestovného ruchu:

  • znížila sadzby DPH na stravovacie služby,
  • využila existujúci nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu, akým je príspevok na rekreáciu a upravila súčasný model financovania tak, aby finančný príspevok namiesto zamestnávateľa uhradil štát,
  • umožnila organizáciám cestovného ruchu flexibilné čerpanie schválenej dotácie na tento rok a ich prípadné dočerpanie v roku 2021,
  • koordinovala a zosúladila časový harmonogram otvárania hraníc so susednými krajinami, z ktorých k nám prichádza najväčší podiel zahraničných turistov.

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky združuje 13 organizácií zväzov, združení a inštitúcií v cestovnom ruchu. 

zcrsr logo

 

 

Foto: Pixabay
Mgr. Marek Harbuľák, prezident ZCR SR
www.zcrsr.sk