Vyhlásenie Zväzu cestovného ruchu SR: Cestovný ruch potrebuje urýchlene cielené a efektívne opatrenia


5283   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vyhlásenie Zväzu cestovného ruchu SR ku kritickej situácii v odvetví

Profesijné organizácie a zamestnávatelia združení vo Zväze cestovného ruchu SR vyzývajú novú vládu na prijatie okamžitých opatrení, ktoré môžu zmierniť mimoriadne negatívne dopady na celé odvetvie cestovného ruchu.

ZCR SR žiada Vládu SR, aby bezodkladne prijala cielené a efektívne opatrenia:

  1. minimalizovanie platieb štátu pre zamestnávateľov v oblasti daní a odvodov s odkladným účinkom,
  2. zavedenie refundácie mzdových nákladov počas trvania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia,
  3. zabezpečenie prekleňovacích bezúročných pôžičiek pre MSP s predĺženou dobou splatnosti na zabezpečenie likvidity,
  4. elimináciu kontrolnej činnosti orgánov a sankcií za nedodržanie lehôt a vybraných povinností zamestnávateľov, ktoré nesúvisia s dodržiavaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia koronavírusom.

Vyhlásenie Zväzu cestovného ruchu SR ku kritickej situácii v odvetví

„Tento týždeň je kritický pre množstvo zamestnávateľov v cestovnom ruchu, predovšetkým však pre zamestnávateľov v ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Mnohí z nás sa rozhodujú o tom, či dokážu toto krízové obdobie prekonať a budú pokračovať v podnikaní, alebo ukončia svoju činnosť a začnú prepúšťať zamestnancov. Situácia v tomto segmente je naozaj vážna. Rozhodnutie o budúcnosti cestovného ruchu na Slovensku môže ovplyvniť vláda a parlament. Ide o to, ako rýchlo dokážu prijať konkrétny a funkčný balík opatrení pre podnikateľov a zamestnávateľov,“ uviedol Marek Harbuľák, prezident ZCR SR.

Neprehliadnite:
Potravinári a hotelieri sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Zväz cestovného ruchu SR už pripomienkoval a poslal vlastné návrhy k prvým ekonomickým opatreniam na začiatku pandémie. Zamestnávatelia v cestovnom ruchu vyvíjajú aj iné aktivity, ktoré dokážu zmierniť negatívne dopady na ich podnikanie. Napríklad dočasné pridelenie zamestnanca, iniciatívy na to, aby klienti nerušili pobyty a radšej zvolili zmenu termínu.

Vyhlásenie Zväzu cestovného ruchu SR ku kritickej situácii v odvetví

Odvetvie cestovného ruchu tvoria predovšetkým malé a stredné zariadenia, mnohé z nich rodinné firmy, ktoré nedokážu bez pomoci štátu čeliť kríze takéhoto rozsahu. Cestovný ruch sa prakticky zastavil, zakázané alebo výrazne obmedzené je poskytovanie všetkých služieb v tejto oblasti. Svoju prácu tak nemôže vykonávať 160 000 zamestnancov v hoteloch, penziónoch, reštauráciách, kúpeľoch, aquaparkoch, lyžiarskych strediskách, či iných službách. Tieto opatrenia negatívne pocítia aj dodávatelia, ktorí nemajú komu poskytovať svoje tovary a služby. Predpokladá sa, že mimoriadna situácia môže trvať ešte niekoľko týždňov a možno aj mesiacov.

Marek Harbuľák, prezident ZCR SR

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky združuje 13 organizácií zväzov, združení a inštitúcií v cestovnom ruchu. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska – AHRS, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr – SACKA, Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX, Asociácia historických hotelov Slovenska – HHS, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky – SZVTA, Asociácia slovenských kúpeľov – ASK, Tatry mountain resorts, a. s. – TMR, Ústav turizmu – ÚT, Región Vysoké Tatry – RVT, Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB), Asociácia zábavy a hier – AZAH, AQUAPARK Poprad, s. r. o., TRINITY Hotels, s .r. o.

zcrsr logo

 

 

Foto: Pixabay