10 odporúčaní správania sa pri COVID-19. Nové infografiky z Ministerstva zdravotníctva SR.


3105   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Nové infografiky z Ministerstva zdravotníctva SR

Nové infografiky z Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré boli spracované a distribuované na prevenciu šíriaceho sa nového koronavírusu. Obsahujú odporúčanie postupov správania sa v tomto krízovom čase.

10 odporúčaní

Nové infografiky z Ministerstva zdravotníctva SR_10 odporúčaní pri COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý

Čo robiť, ak ste chorý_COVID_19-1_Nové infografiky z Ministerstva zdravotníctva SR

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Nové infografiky z Ministerstva zdravotníctva SR_Osoby s vyšším rizikom ochorenia_COVID_19

Pomoc sebe a druhým

Nové infografiky z Ministerstva zdravotníctva SR_Pomoc sebe a druhým_COVID_19