Nepodceňujme dobré rady a rešpektujme zvýšené preventívne opatrenia proti koronavírusu. Opatrnosť je namieste.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Bratislavský kraj zvýšil preventívne opatrenia proti koronavírusu

Na zasadnutí Krízového štábu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 28. februára prijal predseda Juraj Droba viaceré bezpečnostné preventívne opatrenia, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu v zariadeniach patriacich pod župu. Opatrenia sa prijímajú rovnako napríklad aj v prímestských spojoch.

Bratislavský kraj zvýšil preventívne opatrenia proti koronavírusu

„Všetky naše opatrenia majú v tejto chvíli len odporúčací charakter. Nechceme šíriť paniku, no prevencia je namieste. Už dnes pristupuje bratislavská župa k zdvojnásobeniu počtu dezinfikovaných autobusov, ktoré jazdia na prímestských linkách. Upovedomili sme všetkých riaditeľov našich zariadení, či už stredných škôl, zariadení sociálnych služieb alebo divadiel, aby zvýšili hygienické opatrenia. Takisto apelujeme na dodržiavanie inkubačnej doby pri návrate z krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu. Všetci dnes musíme zodpovedne zvažovať riziká ciest do zahraničia,“ zhrnul preventívne opatrenia bratislavský župan Juraj Droba.

Neprehliadnite: Zahrievacie bylinkové čaje vás v zime príjemne zohrejú

Bratislavský samosprávny kraj odporučil všetkým svojím zariadeniam zvýšiť bezpečnostné opatrenia v súvislosti s koronavírusom. V školách pribudnú dezinfekčné prostriedky, rovnako tak budú zvýšené preventívne hygienické opatrenia aj v zariadeniach sociálnych služieb. V nich navyše kraj odporučil riaditeľom zvážiť úpravu návštevných hodín. Rovnaké upovedomenie dostali aj riaditelia divadiel, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Bratislavský kraj zvýšil preventívne opatrenia proti koronavírusu

„Bratislavský kraj spolu s dopravcom Slovak Lines od dnešného dňa zvyšuje početnosť dezinfekcie prímestských autobusov. V tejto chvíli je vydezinfikovaných 130 autobusov vrátane klimatizácie a kúrenia. Madlá v spojoch sú potiahnuté špeciálnym polymérom, ktorý neutralizuje vírusy a baktérie. Dôkladná dezinfekcia trvá 6 hodín. Z bežne vyčistených 2 autobusov denne, zvyšujeme kapacity na 5 dôkladne vydezinfikovaných autobusov denne,“ predstavil platné preventívne opatrenia župan. O týchto dobre mienených radách a prakticvkých opatreniach nikto nepochybuje. Dôležité je nepodceňovať ich a treba k nim naozaj zodpovedne pristupovať.

Bratislavský kraj zvýšil preventívne opatrenia proti koronavírusu

Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja necháva účasť na plánovaných hromadných aktivitách na zvážení riaditeľov škôl, divadiel aj zariadení sociálnych služieb.

www.bratislavskykraj.sk