Najkrajšou slovenskou obcou sú opäť Smižany!


9096   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Smižany, naj obec

Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o Naj obec Slovenska. Zvíťazila spišská obec Smižany v okrese Spišská Nová Ves.

Internetové hlasovanie celoslovenského informačného portálu sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra 2019. Obec Smižany, víťaz v kategórii obcí dostal 16 882 hlasov, za nimi sa v rebríčku zaradili Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe.

Smižany, naj obec

SMIŽANY – najväčšia obec Slovenska – lákajú v každom ročnom období na návštevu krás blízkeho Slovenského raja (2 km), Gotickej cesty, ktorej sú súčasťou i historických pamiatok Spiša. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1254. Dnes na námestí atypického tvaru stojí rímskokatolícky kostol z 13. stor., zrekonštruovaný dom SOLUDUS a niekoľko zrekonštruovaných domov s pôvodnou architektúrou, ktoré sú spolu s Kaštieľom z 19. stor. zapísané v zozname pamiatkového fondu.

Zrekonštruované centrum obce nadväzuje na Slovenský raj ideou „raja a hriechu“ zobrazenou na reliéfe pódia pred radnicou. K nemu smeruje od kostola fontána v tvare slzy. Na jej dne sú znázornené dlane držiace srdce – „túžba človeka po očistení“.

Smižany, naj obec

Smižany vynikajú v udržiavaní a obnove pôvodného dedinského hmotného a duchovného prostredia. Zároveň sú však rozvíjajúcou sa modernou obcou s kvalitnou infraštruktúrou, podnikateľským prostredím a službami.

www.smizany.sk
www.slovakregion.sk