ESENCIA & KLENOTY KRAJA – folklór Košického kraja trochu inak

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
ESENCIA & KLENOTY KRAJA, Súbor Hanička

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického kraja, organizuje 23. novembra 2019 v košickom divadle Grand folklórne podujatie s názvom ESENCIA – KLENOTY KRAJA. Ide o veľkú prehliadku tvorby folklórnych kolektívov, ktoré vyvíjajú svoju činnosť prevažne na území Košického samosprávneho kraja.

Divadlo Grand

Prehliadka prezentuje a mapuje súčasnú scénickú tvorbu, porovnáva autentickú podobu tanečného folklóru a jeho štylizáciu ako aj choreografické smery. Folklórnym kolektívom detských, mládežníckych, dospelých i seniorských skupín, nadšencom i milovníkom folklóru vytvára priestor na odborné hodnotenie a komunikáciu členov súborov s odborníkmi v danej oblasti a možnosť získať nové vedomostí a zručnosti.

ESENCIA & KLENOTY KRAJA

Margecany, región Spiš

Súčasťou popoludňajšieho programu je odborný seminár s etnologičkou Mgr. Danou Kľučárovou, PhD. na témy z oblasti etnochoreológie a choreografickej tvorby. Vo večernom Galaprograme ESENCIA sa predstavia účinkujúci, ktorí prezentujú tanečnú a hudobnú kultúru regiónov východného Slovenska. Marek Rudňanský a Soňa Rudňanská (Myslava, región Abov), rodina Topoľovských (Parchovany, región Zemplín). Lucia a Martina Jarošíkové (Margecany, región Spiš), Vladimír a Jana Vnenčákovci (Gemerská Poloma, región Gemer).

Marek Rudňanský, Myslava, región Abov

Marek Rudňanský, Myslava, región Abov

Z kolektívov sa predstavia Detský folklórny súbor Hanička (Košice), Detský folklórny súbor Kelepelők, (Buzica), Detský folklórny súbor Kis Ilosvai a Apró Ilosvai (Veľká Ida), Mládežnícky folklórny súbor Želiezko (Košice), Folklórny súbor Hornád (Košice), Folklórny súbor Ilosvai (Veľká Ida), Ľudová hudba Pálházi Bence Band (Budapešť) a Ľudová hudba Hornád (Košice). Galaprogram ukončí tanečné divadlo KLENOTY KRAJA, ktoré prezentuje hodnoty nehmotného kultúrneho dedičstva regiónov Košického samosprávneho kraja.

Parchovany, Región Zemplín

Parchovany, región Zemplín

Program vznikol v rámci prezentácie nášho kraja počas MS v ľadovom hokeji 2019. Päť tanečných párov predstaví v jednom celku regióny Gemer, Abov, Spiš, Zemplín a Medzibodrožie. Interpretmi sú vybraní tanečníci z viacerých folklórnych kolektívov  z východoslovenského kraja a Slovenska.

Myslava, Región Abov

Myslava, región Abov

Folklórne podujatie organizačne zastrešuje Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pod gesciou Košického samosprávneho kraja a bolo podporené aj z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

www.kcubar.sk