Potravinári a hotelieri sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Každý chce pomôcť ochrániť ľudí a znížiť straty.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Potravinári a hotelieri sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Potravinári a hotelieri sa spojili za dobrú vec – budú spoločne reagovať na problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s ochorením súvisiacimi s novým koronavírusom COVID-19. Prísne opatrenia na zabránenie šírenia pandémie obmedzili ubytovacie a stravovacie zariadenia pôsobiace v cestovnom ruchu. Na druhej strane potravinárske podniky zápasia s poklesom počtu pracovnej sily, pričom im narastajú objednávky zo strany obchodnej siete.

Potravinárska komora Slovenska sa preto spojila s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska a spoločnými opatreniami chcú riešiť túto situáciu. Vytvorili jednoduchý nástroj, ktorým sa budú vzájomne informovať o počte pracovníkov, ktorých majú hotelieri a majitelia reštaurácií k dispozícií. Zároveň ich spojíme s potravinárskymi podnikmi, ktoré potrebujú pracovnú silu či už do výroby, alebo logistiky.

Potravinári a hotelieri sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Vyzývame preto všetky potravinárske prevádzky, aby nahlasovali počet chýbajúcich kapacít v logistike a vo výrobe. Súčasne žiadame ubytovacie a stravovacie prevádzky (hotely, reštaurácie alebo iné zariadenia), aby nahlásili počet zamestnancov, ktorých môžu uvoľniť na prácu v potravinárskych podnikoch. Výhodou je, že zamestnanci v hoteloch a reštauráciách sú držiteľmi zdravotných preukazov, ktoré sú na prácu v potravinárskej výrobe nevyhnutné.

Neprehliadnite:
Z dôvodu pandémie koronavírusu je situácia v cestovnom ruchu kritická

Zároveň zamestnávateľom pomôžeme aj v príprave potrebných dokumentov na právne ošetrenie dočasného pridelenia zamestnancov, aby boli dodržané pracovnoprávne predpisy. Sme veľmi radi, že do spoločnej iniciatívy Potravinárskej komory Slovenska a Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska sa zapojili aj ďalšie organizácie:

– Zväz spracovateľov mäsa
– Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
– Slovenský mliekarenský zväz
– Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov
– Únia potravinárov Slovenska
– a ich členské organizácie.

Potravinári a hotelieri sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Marek Harbuľák
www.ahrs.sk

Potravinárska komora Slovenska

je záujmovým združením právnických osôb. Bolo založené v roku 2002 potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu. Ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj. V neposlednom rade tiež zdravý životný štýl, ktorý v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. A to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Jana Venhartová
www.pks.sk


TagsGastro