Napriek tomu, že slovenská ortopédia je na európskej úrovni, niektorí pacienti s artrózou u nás zbytočne dlho trpia bolesťami

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Bolest klbov, pacienti trpia artrozou zbytocne dlho
Reklamy

Slovensko patrí v oblasti ortopédie medzi krajiny, kde tento odbor bol etablovaný už začiatkom minulého storočia. Kvalitní odborníci a moderné pracoviská pomáhajú pacientom s artrózou žiť kvalitnejší život bez bolesti. Práve operácie spočívajúce vo výmene kĺbu sú častokrát najefektívnejšou cestou, ako uľaviť pacientovi od bolesti a zlepšiť kvalitu jeho života. Žiaľ, v mnohých prípadoch sú na Slovensku pacienti zbytočne dlho liečení farmakologicky a na operačný stôl sa dostávajú neskôr, ako by bolo žiadúce. Slovenskí ortopédi volajú po zlepšení manažmentu pacientov s artrózou a poukazujú na nevyhnutnosť definovať tzv. cestu pacienta, čas a nárok. Aby pacienti s artrózou boli na Slovensku liečení efektívne.

Bolest klbov, pacienti trpia artrozou zbytocne dlho

Ako sa prejavuje artróza

Artróza je degeneratívne nezápalové ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje kĺby. Charakterizuje ho degenerácia kĺbovej chrupavky a zmeny na mäkkých tkanivách. V kĺbovej chrupke vznikajú trhliny a kĺbová blana na tieto zmeny reaguje zápalom, ktorý spôsobuje bolesť a obmedzuje pacienta pri pohybe. Ochorenie sa vyskytuje najčastejšie u ľudí vo veku nad 70 rokov, približne 70 % pacientov v tomto veku má artrózu. Avšak už od 30. roku života u mnohých ľudí dochádza k postupnému opotrebovaniu a poškodeniu chrupavky, ktorá na rozdiel od iných tkanív pohybového aparátu má takmer nulovú regeneračnú schopnosť. Vo veku 20 rokov má artrózu približne 4 % pacientov.

Bolest klbov, pacienti trpia artrozou zbytocne dlho

„Artróza postihuje najmä drobné kĺby rúk, váhonosné kĺby a chrbticu. V prvých štádiách ochorenia začne pacient pociťovať bolesť. V ďalšom štádiu cíti bolesť pri pohybe a v pokročilých štádiách ochorenia cíti bolesť aj počas pokoja, napríklad v noci,“ hovorí doc. MUDr. Andrey Švec, PhD., prednosta I. ortopedicko-traumatologickej klinky LFUK SZU a UNB. Ďalším z príznakov ochorenia je stuhnutosť najmä v ranných hodinách a obmedzenie hybnosti.

Neprehliadnite:
Odborníci chystajú na leto kampaň AUTOM NA CESTE K SRDCU

Artróza postihuje praktický každého jedinca. To, či sa prejaví závisí od jej stupňa. Poznáme dva základné typy – primárny, kde nevieme prečo vznikla a sekundárny, ktorý vzniká v dôsledku predchádzajúceho ochorenia alebo úrazu. „Medzi rizikové faktory patrí aj rodový výskyt, niektoré ochorenia, ale hlavne nadváha,“ hovorí MUDr. Libor Nečas, PhD., prednosta Ortopedickej kliniky JLF v Martine.

Bolest klbov, pacienti trpia artrozou zbytocne dlho

Predchádzať artróze sa dá najmä správnym životným štýlom. Konzumáciou stravy bohatej na vitamíny a minerály, optimálnou hmotnosťou či pravidelným, ale primeraným pohybom.

Možností liečby artrózy

V liečbe pacientov s artrózou dosahuje Slovensko výsledky na európskej úrovni. „Treba povedať, že liečba artrózy je komplexná a multidisciplinárna. Okrem rehabilitácie, pacientov liečime aj farmakologicky. Tam, kde tieto možnosti liečby zlyhávajú, je namieste uvažovať o operačnej liečbe, ktorá spočíva napríklad vo výmene kĺbu,“ hovorí MUDr. Švec. Totálna endoprotéza, teda výmena kĺbu umelou náhradou, je pre pacientov konečnou terapiou artrózy.

Bolest klbov

Ortopédi sa zhodujú v tom, že niektorí pacienti sú na Slovensku zbytočne dlho liečení farmakologicky a ich liečba neprináša želateľné výsledky: naďalej trpia bolesťami, ich zdravotný stav sa nezlepšuje a kvalita života sa len zhoršuje. Pomôcť môže aloplastika bedrového a kolenného kĺbu. Je to operačný výkon, ktorý v dejinách medicíny prispel najviac k úľave od bolesti. Ide o výkon, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov. „Treba však zlepšiť manažment pacientov s artrózou, zadefinovať cestu pacienta, čas a nárok. Práve tieto opatrenia môžu viesť k tomu, že pacienti budú zaradení k operačnému výkonu v správny čas, čo im výrazne môže zlepšiť kvalitu ich života a zmierniť bolesť,“ hovorí MUDr. Nečas.

Len v minulom roku podstúpilo na Slovensku operáciu bedrového kĺbu takmer 6500 pacientov a ďalších viac ako 5100 pacientov operáciu kolenného kĺbu. Na operačný výkon napríklad na totálnu endoprotézu dnes pacienti čakajú 4 – 12 mesiacov. Tento výkon je plne hradený z verejného zdravotného poistenia. „Na Slovensku máme dostupné a kategorizované najmodernejšie zdravotnícke pomôcky, napríklad tzv. umelé kĺby, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy,“ hovorí Patrik Volentier zo združenia SK+ MED.