Odborníci chystajú na leto kampaň AUTOM NA CESTE K SRDCU – ako zachrániť ľudí s chronickým srdcovým zlyhávaním.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
AUTOM NA CESTE K SRDCU

Každý deň zomrie na srdcové zlyhávanie až 9 pacientov. Včasnému odhaľovaniu tohto ochorenia však nevenujeme dostatočnú pozornosť. Preto Slovenská kardiologická spoločnosť spúšťa v lete 2020 projekt Autom na ceste k srdcu, ktorý si kladie za cieľ zachytiť pacientov s kardiovaskulárnym rizikom. Súčasne chce upozorňovať širokú verejnosť na dôležitosť prevencie tohto ochorenia.

AUTOM NA CESTE K SRDCU

Podľa odborníkov výrazne podceňujeme kardiovaskulárne ochorenia, a to aj napriek tomu, že si ročne vyžiadajú u nás takmer 24 000 ľudských životov. Z toho až 3300 pacientov zomrie na chronické srdcové zlyhávanie. Trend je nebezpečne stúpajúci. Oproti roku 2005 sa počet zvýšil 2,5 násobne. Až trojnásobne sa od roku 2005 zvýšil aj počet hospitalizovaných pacientov so spomínanou diagnózou –  až na  26 tisíc ročne. Napriek vysokej miere úmrtnosti a hospitalizácií si stále neuvedomujeme riziká kardiovaskulárnych ochorení a podceňujeme ich. Slovenská kardiologická spoločnosť, Pracovná skupina pre srdcové zlyhávanie preto v roku 2020 spúšťa projekt Autom na ceste k vášmu srdcu. Cieľom je zachytiť pacientov, ktorí majú asymptomatickú alebo oligosymptomatickú systolickú alebo diastolickú disfunkciu ľavej komory, alebo iné štrukturálne ochorenie srdca. Varovné je, že o tom pacienti ani nevedia.

AUTOM NA CESTE K SRDCU

Chronické srdcové zlyhávanie a jeho prejavy

Chronické srdcové zlyhávanie vzniká vtedy, keď srdce – obrazne povedané –  „nevládze“ uspokojiť požiadavky tkanív organizmu na prívod kyslíka. Ide o dlhodobé a invalidizujúce ochorenie s vysokou úmrtnosťou. To sa prejavuje najmä zhoršujúcou sa dýchavicou a hromadením tekutín v telesných dutinách a tkanivách, kam tekutiny prestupujú pri nedostatočnom prečerpávaní krvi srdcovým svalom („vodnatieľka“). Medzi typické symptómy patrí dýchavica, opuch končatín – najmä členkov, celková slabosť a únava. Miera prežívania neliečených pacientov s týmto ochorením je veľmi nepriaznivá.

Prevencia zachraňuje životy

“Je pravda, že vďaka medicínskemu pokroku dnes vieme lepšie liečiť ochorenia srdca a ciev. Na strane druhej, sú to práve kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sa výrazne podieľajú na štatistikách úmrtnosti na Slovensku. Vo svojej klinickej praxi sa často stretávam s tým, že pacienti si nepripúšťajú, že na ochorenie srdca môžu zomrieť a výrazne podceňujú prevenciu,“ hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., predsedníčka Pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti a primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a. s. v Bratislave. Ďalej zdôrazňuje, že správne a včasné rozpoznanie príznakov a skoré začatie liečby môže pacientovi výrazne pomôcť žiť dlhší a kvalitnejší život napriek ťažkej diagnóze, akou je chronické srdcové zlyhávanie.

AUTOM NA CESTE K SRDCU, MUDr.Goncalvesova, srdce

„Aj preto sme sa rozhodli navštíviť vybrané regióny Slovenska špeciálne upraveným autom, ktoré bude vnútorne vybavené ako kardiologická ambulancia a našou úlohou bude zachytiť pacientov so štrukturálnymi ochoreniami srdca, ktorí však nenavštevujú kardiológa,“ hovorí doc. Gonçalvesová.

Autom chcú pomôcť naším srdciam…

V Bratislavskom, Trnavskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji počas letných festivalov a kultúrnych podujatí (miesta a termíny včas zverejnia na svojej stránke) budú lekári a zdravotnícky personál realizovať u vybranej skupiny pacientov. Najmä nad vekovou hladinou 65 rokov zber anamnestických údajov, meranie tlaku, pulzu, vyšetrenie špecifického markera NT-pro BNP z venóznej krvi. V prípade pozitívnych výsledkov bude pacient pozvaný na EKG a ECHO vyšetrenie priamo do špeciálne upraveného auta. Údaje budú zachytené na záznamník a následne vyhodnotené kardiológmi priamo na NÚSCH, a. s. v Bratislave. Pacienti, u ktorých bude objavený pozitívny nález, budú kontaktovaní za účelom ďalšieho riešenia ich zdravotného stavu a začatia liečby.  

AUTOM NA CESTE K SRDiecku

„Musíme intenzívne budovať povedomie a vzdelávať verejnosť o srdcových ochoreniach. Je potrebné využívať inovatívne technológie a modernú liečbu pre pacientov, optimalizovať systém ich manažmentu a včasnej diagnózy ochorení,“ hovorí doc. Gonçalvesová. Dodáva: „Ak chceme na Slovensku znížiť počet odvrátiteľných úmrtí a spoločne dosiahnuť cieľ, ktorý si stanovilo aj MZ SR, bez zvýšeného záujmu o problematiku kardiovaskulárnych ochorení to nepôjde.“

Oľga Rajecová zo spoločnosti Roche Slovensko ešte zdôrazňuje: 

„Z diagnostického hľadiska je dôležité, že v súčasnosti vieme pomerne presne a rýchlo už v priebehu niekoľkých minút na základe odberu krvi vyhodnotiť špecifický marker, ktorý je typický pre chronické srdcové zlyhávanie. Samozrejme, pacient sa musí podrobiť ďalším vyšetreniam, ktoré potvrdia alebo vylúčia toto ochorenie. Moderná diagnostika však výrazne napomáha zachytiť ochorenie už v počiatočnom štádiu. Ak sa toto ochorenie včas zachytí a pacienti sa čím skôr začnú liečiť, majú veľkú šancu žiť z dlhodobej perspektívy kvalitnejší život.“

www.automksrdcu.sk