Rekordná návštevnosť Košického kraja


3781   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rekordná návštevnosť

Rekordná návštevnosť Košického regiónu rástla už štvrtý rok po sebe. Rok 2018 bol z pohľadu ubytovacích štatistík rekordný. Počet ubytovaných návštevníkov prekonal aj rekord z roku 2017, v počte prenocovaní dokonca prekonal zatiaľ najúspešnejší rok 2008.

Košický región láka z roka na rok stále viac návštevníkov. Dokumentujú to ubytovacie štatistiky za celý rok 2018, podľa ktorých sa v ubytovacích zariadeniach v kraji celkovo ubytovalo 386 088 návštevníkov, čo je oproti predošlému roku nárast o 5,45 %. „Ďalšou pozitívnou správou je nárast počtu prenocovaní o 8,9 % na 830 079, čím sa zároveň podarilo v tomto ukazovateli prekonať zatiaľ najlepší – predkrízový – rok 2008. Pozitívnou správou je aj skutočnosť, že rast oboch ukazovateľov pozorujeme už štyri roky po sebe. Má teda kontinuálnu a aj pomerne stabilnú tendenciu,“ hovorí výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Súbežne s rastom počtu turistov narástli v kraji medziročne aj tržby ubytovacích zariadení o 7,81 % – na 22 558 763 EUR za rok 2018.

Rekordná návštevnosť

Pri rozdelení návštevníkov na domácich a zahraničných, badať výraznejší medziročný nárast u cudzincov. Ich počet medziročne vzrástol o 9,9 % na 135 430 čo sa následne prejavilo aj na náraste počtu prenocovaní cudzincov až o 10,8 %. „Rozvíjanie turizmu patrí medzi naše dlhodobé priority, pretože veríme, že práve cestovný ruch dokáže stimulovať lokálnu i regionálnu ekonomiku. Pomerne vysoký percentuálny nárast počtu zahraničných návštevníkov jednoznačne hovorí o tom, že Košický kraj má čo ponúknuť aj cudzincom,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Medzi zahraničnými hosťami bolo aj v roku 2018 najviac návštevníkov z okolitých krajín – Česka, Poľska a Maďarska, ale „na krk im dýchajú“ aj Nemci s medziročným nárastom o 30 %.

Pozrite si: Turizmus v Košickom regióne v lete narástol o viac ako desatinu

Rekordná návštevnosť

Z hľadiska návštevnosti bol rok 2018 prelomový aj pre samotné mesto Košice. Vôbec po prvý raz totiž počet návštevníkov ubytovaných na území mesta prekonal magickú hranicu 200-tisíc.

Zdroj: www.kosiceregion.com