Obce Šumiac a Telgárt sú ústretové k cestovnému ruchu

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Obce Šumiac a Telgárt

Obce Šumiac a Telgárt majú skvelé doposiaľ málo využité možnosti pre rozvoj cestovného ruchu. Nachádzajú sa na unikátnom území, kde sa stretávajú tri národné parky (Nízke Tatry, Slovenský raj a Muránska planina) pod Kráľovou hoľou. Starostovia, podnikatelia a obyvatelia zo Šumiacu a Telgártu sa stretli so zástupcami Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a pracovníkmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE o možnostiach rozvoja a zatraktívnenia časti regiónu pod Kráľovou hoľou pre cestovný ruch.

Základnou myšlienkou spoločného participatívneho stretnutia bolo vzájomné oboznámenie sa s aktuálnou situáciou a hľadanie riešení v oblasti mobility návštevníka, turistickej infraštruktúry, doplnkových programov, ubytovacích kapacít, či marketingových aktivít. Počas stretnutia bola predstavená koordinátorka rozvoja území na hranici krajov, čo je novovytvorená pracovná pozícia v Rozvojovej agentúre BBSK. Jej úlohou bude zastrešovať rôzne rozvojové aktivity a spolupracovať so samosprávami a miestnymi podnikateľmi na odstraňovaní bariér rozvoja hraničných regiónov kraja.

Obce Šumiac a Telgárt

Všetci zúčastnení privítali podporu rozvoja zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj Štátnej ochrany prírody – Správy národného parku Slovenský raj a Správy národného parku Nízke Tatry.

Inšpiruj sa: Staň sa pretekárom a pomôž!

Počas spoločnej diskusie bolo spomenutých niekoľko zaujímavých nápadov na zatraktívnenie regiónu a niektoré z nich by sa mali zrealizovať už v blízkom čase. Návštevníci regiónu Horehronie by sa mohli tešiť na nové náučné chodníky, cyklotrasy, kvalitné cyklomapy, informačné tabule a smerovníky k miestnym turistickým cieľom, zaujímavé ponuky výletov a podujatí. Ďalším zaujímavým projektom, je návrh zriadenia nového turisticko-informačného centra, ktoré by nasledovalo úspešný príklad fungujúceho Infocentra Regiónu Horehronie v Bystrej.

Obce Šumiac a Telgárt

Teším sa, že sme na dnešnom stretnutí medzi týmito obcami odštartovali novú spoluprácu a vzájomnú koordináciu. Obce Šumiac a Telgárt majú skvelé doposiaľ málo využité možnosti pre rozvoj cestovného ruchu. Nachádzajú sa na unikátnom území, kde sa stretávajú tri národné parky (Nízke Tatry, Slovenský raj a Muránska planina) pod Kráľovou hoľou“, uviedol Ondrej Lunter, predseda správnej rady Rozvojovej agentúry BBSK, n. o.

Obce Šumiac a Telgárt

Zúčastnení sa chcú riadiť heslom: Budúcnosť na Horehroní začína už dnes!

Jarmila Oceľová,
koordinátorka rozvoja území na hranici krajov

www.horehronie.net