Rada pre dopravu sa dohodla na posilnení práv pre cestujúcich vlakom a podpore zdieľanej dopravy


2419   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rada pre dopravu sa dohodla na posilnení práv pre cestujúcich vlakom

Rozvoj kvalitných digitálnych dopravných služieb, zefektívnenie povoľovacích procesov pre urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Posilnenie práv cestujúcich vlakmi boli kľúčové priority decembrového zasadnutia Rady pre dopravu. Zmena nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave má pomôcť najmä pasažierom so zdravotným postihnutím a tiež zlepšiť dostupnosť cestovných lístkov, ktoré si bude možné zakúpiť vo vlaku bez príplatku. O návrhu sa bude ešte rokovať v Európskom parlamente.

Rada pre dopravu sa dohodla na posilnení práv pre cestujúcich vlakom

„Tento návrh nariadenia považujem za rozumný a vyvážený kompromis medzi posilňovaním práv cestujúcich a zaťažením železničných podnikov. Vítam aj návrhy na zlepšenie fungovania procesov, ktoré sa týkajú realizácie projektov na transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Sami máme skúsenosť, že príprava týchto dopravných projektov sa často komplikuje zložitými postupmi, čo vedie k oneskoreniam a tým k zvýšeniu nákladov,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Ministri Rady pre dopravu diskutovali aj o smerovaní digitálnych dopravných služieb pre ľudí. Zdieľaná doprava má vplyv najmä na zníženie používania súkromných áut, výrazné obmedzenie emisií a v neposlednom rade na zvýšenie bezpečnosti.

Myslím si, že Slovensko môže byť  v tomto smere pozitívnym príkladom. Rozhodli sme sa využiť potenciál, ktorý prináša digitalizácia v spojení so zdieľanou ekonomikou a vytvorili sme rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov taxislužieb. Naše očakávania boli splnené a na trh taxislužieb prišli nové technológie a obnovil sa dopyt po zdieľanej doprave,“ uviedol minister dopravy Arpád Érsek. Digitalizované dopravné služby majú veľký potenciál pre rozvoj zelenej ekonomiky. Výzvou bude najmä vytvorenie právnych mantinelov pre fungovanie digitalizovaných platforiem.

www.mindop.sk