Rožňava – poznáte ju?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rožňava banícke múzeum

Na juhu Košického kraja sa nachádza okresné mesto Rožňava s bohatou históriou. Dnes toto centrum Gemera neraz býva na okraji záujmu, hoci má čo ponúknuť návštevníkom…

Centrum mesta Rožňava tvorí štvorcové námestie, ktoré je najväčšie svojho druhu na Slovensku a v strednej Európe. Námestie obklopujú meštianske domy a uprostred má okolo mestskej veže zastavaný ostrov. Historické jadro mesta sa vytvorilo koncom 15. stor. a zachovalo sa až do dnešných čias. Prvá písomná zmienka o meste je z r. 1291, keď uhorský kráľ Ondrej II. daroval územie mesta ostrihomskému arcibiskupovi. Mestské výsady udelil mestu kráľ Ľudovít Veľký v r. 1382.

Rožňava

Mesto bolo pomenované Rožňavou podľa mimoriadne výnosnej bane Rosnoubana. V stredoveku sa v okolí mesta ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr železná ruda. Veľa o histórii mesta a živote v minulých storočiach sa záujemca dozvie aj v Baníckom múzeu v Rožňave, ktoré sídli v niekoľkých budovách. Vlastivedné múzeum je špecializované na baníctvo a hutníctvo Gemera. Má päť stálych expozícií. V Zážitkovom centre SENTINEL (Šafárikova 43) je Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Čas pary (s tretím najstarším parným valcom na svete z r. 1883 a Škodou Sentinel), Banské pracoviská a Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí.

Rožňava banícke múzeum

Zaujímavé: UNESCO na dosah

Rožňava banícke múzeum

V areáli pre deti premáva dokonca banský vláčik. V hlavnej budove múzea (Šafárikova 31) je umiestnená Historická expozícia vo forme prezentačného depozitáru. Galerijné a múzejné výstavy sú inštalované v Galérii Baníckeho múzea (Nám. baníkov 25) a v letnej sezóne aj v Andrássyho obrazárni (Lipová 122, Krásnohorské Podhradie). Aktuálne otváracie hodiny nájdete na

www.banmuz.sk.