Všade dobre, v Terchovej najlepšie! Jánošíkove dni sú tu a folklórne tradície znova ožívajú

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Všade dobre, v Terchovej, Jánošíkove dni 2020

Terchová je už takmer 120 rokov známa svojou neopakovateľnou hudobnou tradíciou. Pravidelne si ju pripomína aj tzv. terchovským štátnym sviatkom – Jánošíkove dni. Rázovitá obec sa každoročne začiatkom augusta premení na dejisko medzinárodného folklórneho festivalu. Popri dominantnom folklóre nikdy nechýba ani prezentácia iných hudobných žánrov, vernisáže výstav, prehliadka ľudových remesiel, razenie dukátov,…

Jánošíkove dni poznajú priaznivci tradícií a folklóru poriadne ďaleko až za hranicami chotára. V tomto roku sa v Terchovej uskutoční – aj keď atypický, no predsa – už 58. ročník medzinárodného folklórneho festivalu, ktorého sa každoročne zúčastňujú umelci zo Slovenska i zo zahraničia.

Všade dobre, v Terchovej, Jánošíkove dni 2020

Festival Jánošíkove dni je spojený s prezentáciou ľudového umenia v podobe vernisáží výtvarných diel či fotografií. Súčasťou festivalu je napríklad i svätá omša vo veľkom terchovskom kostole.

Východiskom dramaturgie 58. ročníka Jánošíkových dní bude kľúčové slovo OTCOVIZEŇ – s podtitulom 440 rokov od prvej písomnej zmienky o Terchovej.

Terchovské jubileá v roku 2020 – výber

  • Milan Šaradin  – 110. výročie narodenia fotografa, ktorý dokumentoval aj terchovský folklór
  • Vincent Rybár – 105. výročie narodenia predníka terchovskej muziky
  • Viliam Meško – 80. výročie narodenia všestranného folkloristu a umelca
  • Vladimír Maruna – 80. výročie narodenia spoluzakladateľa Jánošíkových dní
  • Miro Križo – 50. výročie úmrtia spoluzakladateľa Jánošíkových dní a tvorcu myšlienky konského vozového sprievodu – erbového festivalového programu
  • Dedinská folklórna skupina – 40.výročie vzniku pri Miestnom kultúrnom stredisku v Terchovej

Osobnosti kultúry

Jubileá slovenských osobností, ktoré sú významne spojené s Terchovou, tradíciami a zvykosloviami Jánošíkovho kraja – výber:

  • Paľo Bielik – 110. výročie narodenia – filmový režisér, scenárista a herec
  • Zdeno Horecký – 90. výročie narodenia – výtvarník
  • Svetozár Stračina – nedožité 80. výročie narodenia – hudobný skladateľ, folklorista
  • Pavol Tonkovič – 40. výročie úmrtia – hudobný skladateľ, folklorista, pedagóg

Folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny – 55. výročie vzniku. Založil ho terchovský rodák, muzikant a choreograf  Miroslav Vallo. Rozsutec bol v minulosti dlhodobo pravidelným účastníkom Jánošíkových dní a významne prispel k domácej i medzinárodnej propagácii ľudovej kultúry a folklóru Terchovej.

Všade dobre, v Terchovej, Jánošíkove dni 2020

STREDA 29. júla 2020

11.00 h Obecný úrad v Terchovej

UDEĽOVANIE CENY OBCE TERCHOVÁ
Pri príležitosti 440. výročia prvej písomnej zmienky

účinkuje: ľudová hudba Jasmínky Vallovej
garant: Marián Zajac

ŠTVRTOK 30. júla 2020

15.00 h Krajské kultúrne stredisko v Žiline Makovického dom

BÁBY A ICH HÁBY
Vernisáž výstavy krojovaných bábik doplnenej o repliky svadobných vencov a párt

účinkuje: ľudová hudba Veselie
garant: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

PIATOK 31. júla 2020

11.00 h Vyšné Kamence, ústredie, Vrátna, Biely Potok, Struháreň

POĎME SPOLU SPIEVAŤ

Prezentácia projektu „hrajúcich“ autobusových zastávok na piatich miestach súčasne

účinkujú: terchovské muziky z príslušných častí obce (Zbojband, Repáňovská muzika, Malá Belianka, terchovská muzika Jariabkovci, ľudová hudba Jasmínky Vallovej)
scenár, réžia: Peter Cabadaj

17.30 h Kultúrny dom Andreja Hlinku

TERCHOVÁ, TERCHOVÁ…
Komorný program pri príležitosti jubileá obce

V priamom prenose RTVS – Rádio Regina

Účinkujú: Repáňovská muzika, Terchovská muzika z Doliny, Trio z Chotára, Vincent Krkoška, Ján Miho, Zbojband, Arzén & Jaroslav Gažo, Nebeská muzika, Marek Dikoš, Ťažká muzika, Spojené muziky terchovské

SOBOTA 1. augusta 2020

10.00 h Terchovská galéria umenia

MILAN OPALKA – SKLO
CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ 1990 – 2020
Prezentácia výstav

hudobný hosť: Arzén
vstupný príhovor: Peter Cabadaj
garant: Rudolf Patrnčiak

10.00 – 13.00 h Kultúrny dom Andreja Hlinku

MUZIKANTSKÁ ZLATÁ DIELŇA
Kurzy inštrumentálnej ľudovej hudby
garant: Andrej Dostál

15.00 h Terchovská galéria umenia

ZDENO HORECKÝ
Program pri príležitosti 90. výročia výtvarníkovho narodenia, spojený s premietnutím najnovšieho filmového dokumentu režiséra Petra Chmelu Básnik oravskej prírody

účinkujú: Zdeno Horecký, Ťažká muzika & Trio z Chotára

20.30 h Relaxačno-informačné centrum

VŠADE DOBRE, V TERCHOVEJ NAJLEPŠIE!
Galaprogram venovaný 440. výročiu prvej písomnej zmienky o obci

účinkujú: Haštrle, ľudová hudba Jasmínky Vallovej, Alexandra Ondrušová & Ninka Dikošová, Martin Repáň, Adam Martoš, Tomáš Kubala, Kristián Kasak, Terchovskí heligonkári pri SZUŠ Akadémia Muzika, ľudové hudby Zázrivá, Jozefa Holúbka, Terchová, ženská spevácka skupina Tíšina, terchovské muziky z Dolniakov, Sokolie, ľudová hudba Minárikovci, folklórny súbor Stavbár, terchovská muzika a ženská spevácka skupina Pupov, Ženy spod Rozsutca, Terchovské ženičky a dôchodci, Malý Rozsutec (po 50 rokoch), folklórny súbor Chotár & terchovská muzika Jariabkovci, ľudová hudba Malá Belianka, Zlaté husle & účastníci tvorivých dielní, Spojené muziky terchovské

NEDEĽA 2. augusta 2020

8.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÁ OMŠA ZA NOSITEĽOV ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ

celebruje: páter Pavol Hudák, SVD
účinkujú: muzikanti a speváci z Terchovej

Sprievodné podujatia 

28. 7 – 1. 8. web a facebook KrKs v Žiline
„HOJA, HOJA, MŇE ŠE DOBRE PAŠE…“
Zostrihy z programov detských folklórnych
kolektívov Žilinského kraja z uplynulých Jánošíkových dní

2. 8. web a facebook KrKs v Žiline
MILAN KOSEC: A VERU POŠIBAJ KONÍČKA…
Dokumentárny film o erbovom programe Jánošíkových dní – konskom vozovom sprievode.

Jánošíkove dni 2020 sa uskutočnia v termíne 29. júl – 2. august 2020.

Organizátormi podujatia sú: Obec Terchová, Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

Zdroj: Žilinský turistický kraj, Obec Terchová, Jánošíkove dni