Výstava Dobrodružná situácia maliarky Lucie Veselej vizualizuje problematiku medziľudských vzťahov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Výstava Dobrodružná situácia maliarky Lucie Vesele

Výstava trnavskej rodáčky a finalistky súťaže Maľba roka – VÚB 2019 v trnavskej Galérii Jána Koniarka vizualizuje problematiku medziľudských vzťahov v maliarsky abstraktnej aj predmetnej polohe, do ktorých intervenuje autentické prírodné materiály. Koncepcia výstavy je doplnená presahmi do média fotografie a videa. Vernisáž výstavy sa uskutoční v galérii 28. novembra 2019 o 18. hodine a priaznivci umenia si výstavu budú môcť pozrieť až do 26. januára 2020.

Maliarka Lucia Veselá (1985) programovo mapuje rovinu medziľudských vzťahov. V jej maľbách, fotografiách, objektoch či videu rezonuje otázka blízkosti i vzdialenosti v komunikácii a s tým spojených hraníc. Pracuje pri tom so všednými prvkami, ktoré sú každému dôverne známe. Intímne prostredie domova, ktoré je často bezprostredne dejiskom našich najosobnejších vzťahov, sa v jej prácach zrkadlí v podobe bežných predmetov z domácnosti, ako sú napríklad prachovka či mixér.

Výstava Dobrodružná situácia maliarky Lucie Vesele

Diela

V rámci samostatnej výstavy v Synagóge – Centre súčasného umenia predstavuje autorka svoje najnovšie práce, v ktorých túto tému rozvíja v širokej škále médií. Prízemie synagógy sa nesie v znamení hraníc ako bariér, ktoré sa zjavujú v maľbách a objekte. Abstraktná séria veľkorozmerných plátien narába s atmosférou neurčitosti. Do hmly zahalené nejasné krajinné horizonty sa dajú čítať ako synonymum neprehľadnosti situácie na poli vzťahovej komunikácie. Podobne aj predmetné obrazy Veselá pre diváka znejasňuje jednak uvoľnenejším štýlom maľby, ale i jej dvojznačnosťou pohľadu na predmety bežnej potreby. Charakterizuje tvorbu Lucie Veselej kurátorka výstavy Jana Babušiaková a dodáva. Prírodné materiály a jemné trávy, ktoré Veselá do svojich objektov a malieb komponuje odkazujú na prirodzenú krehkosť vo vzťahoch. Ale i v spomínaných bariérach, ktoré napriek svojej pevnosti môžu stáť paradoxne na veľmi krehkých základoch.

Neprehliadnite: Tvorbu popredného slovenského výtvarníka Ivana Csudaia…

Dôležitou súčasťou jej diel je prvok časovosti a moment postupnej nerovnováhy, ktorý predchádza bodu zlomu. Zvrat v prekonaní bariér sa totiž často deje na základe nebadateľných časových zmien.

Výstava Dobrodružná situácia maliarky Lucie Vesele

Téma

Vo vystavených objektoch a videu zase silno rezonuje téma hranice ako prahu, ktorý je potrebný preklenúť. Otázku vykročenia k tomu druhému aj za cenu riskovania straty vlastného pohodlia opäť sprítomňuje jemnosť trávy, ktorá sa dotykom drobí a skutočný drevený prah, pripravený na divákovo prekročenie.

Krehkosť a blízkosť Lucia Veselá skúma i na fotografiách, na ktorých tieto vzťahy hľadá aj v prírodnej i predmetnej rovine. V rámci zaujatia časovosťou pracuje s vyvolávaním vlastného analógového fotografického záznamu. S blednutím či s tmavnutím fotografií pracuje nanajvýš maliarsky. K osvetľovaniu fotografií pristupuje ako k dôležitému procesu krehkého bodu obratu, ktorý môže výsledný obraz do značnej miery ovplyvniť.

„Výstava Dobrodružná situácia tematizuje otázku prekonávania hraníc nielen medzi dvoma bytosťami, ale i v rovine vykročenia zo svojej komfortnej zóny v kontexte snahy o porozumenie na osobnej i širšej spoločenskej úrovni. Veselá podnecuje diváka k aktivite – chce, aby vyvinul úsilie, prekročil pomyselný prah a vstúpil na „neznáme územia“ iného človeka,“ uzatvára predstavenie maliarky kurátorka výstavy Jana Babušiaková.

www.gjk.sk