ZIMA 2019 V DANUBIANE


3183   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
ZIMA 2019 V DANUBIANE

 

Galéria Danubiana na polostrove umenia je v každom ročnom období jedinečná. Od 19. januára si návštevníci budú môcť pozrieť až štyri zaujímavé výstavy jedinečných umelcov:

FRANZ GRABMAYR

MAREK ORMANDÍK ‖ MÚR MAREKOV

VLADIMÍR KOMÁREK ‖ DOTYKY TICHA

M. MATLOVIČOVÁ & V. KRÁL ‖ ILUSTRÁCIE

Zvláštnu pozornosť si iste zaslúži výstava MÚR MAREKOV (19. 1. – 10. 3. 2019).

ZIMA 2019 V DANUBIANE, Múr Nárekov - Ormandik

Uznávaný slovenský výtvarný umelec Marek Ormandík (51) má zvláštny prístup k tvorbe: Nasadá do auta, alebo na bicykel a transportuje sa do ateliéru. Z širšieho centra Bratislavy na koniec neďalekého priľahlého mestečka, kde na hranici s lesom, sa nachádza jeho ateliér. Táto cesta je iniciačným momentom, psychologickou metódou, očistou, ktorá Mareka zbavuje svetských starostí, čistí myseľ a spúšťa premenu z bežného smrteľníka na Autora (Marek Maker). Čím je ďalej od domu, tým viac v ňom bublajú super schopností. Vstupom do ateliéru (apparatus) je premena zavŕšená.

ZIMA 2019 V DANUBIANE, Marek Ormandik

Jeho ateliér je čiernou skrinkou – tak, ako tento pojem chápe kybernetika. Poznáme vstup a výstup, nevieme však, čo sa deje vo vnútri. Nikdy sa to ani nedozvieme, pretože vstupom do tohto priestoru by sme narušili jeho procesy. Presne tak ako v kvantovej fyzike, kde pozorovanie ovplyvňuje pozorované. Preto sú síce návštevy v ateliéri vítané, no nikdy nie počas tvorby. Ak aj Marek maľuje počas hudobno-výtvarnej performance (napríklad projekt Hrana), jedná sa o verný, ale predsa len herecký výkon. V tom prípade nie je obraz umeleckým dielom, ale je ním celá situácia. Aj preto maľba zvykne na záver končiť zatretá na čierno.

ZIMA 2019 V DANUBIANE, Ormandik

Skutočné obrazy maľuje Marek vždy sám. Ten proces je nezrozumiteľný. V rýchlom tempe v ňom preblikáva vedomé, nevedomé, podvedomé, fakty, fikcia, kompozícia, mytológia, farby, plochy, linky, ťahy, fyzika a mágia. Všetko do seba rýchlo naráža a vzájomne sa koriguje a neguje. Celé to trvá zväčša veľmi krátko a končí znenazdajky.

Výsledkom takého procesu sú praobrazy a apokryfy umelca Mareka Ormandíka, držiteľa Ceny Martina Benku a Krištáľového krídla v kategórii výtvarné umenie (2010).

Foto: archív Danubiana