Čo znamená samaritánstvo? Čaj o piatej u Rákociho v Prešove na tému: Naše poslanie – pomoc blížnemu

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Krajské múzeum Prešov

Samaritánstvo. Poslanie každého ľudského jedinca je pomoc blížnemu. Aj nezištná pomoc má svoje zaujímavé dejiny. Kam až siaha história samaritánstva? Vieme, že do dávnej minulosti, keď ľudský súcit a ochota pomôcť v nešťastí neboli výnimočnosťou. Poznáme rôzne formy a podoby pomoci od čias biblického samaritána po altruisticky orientované hnutia, združenia a organizácie, ktoré vznikli v druhej polovici 19. storočia.

Spomeňme napríklad Červený kríž, dobrovoľné hasičské zbory, samaritánska služba. Toto sú hlavné témy pútavej prednášky, ktorá bude spojenou s prezentáciou dobových fotografií z archívu Krajského múzea v Prešove.

Čaj o piatej Prešov, samaritánstvo, kultúra, história, informácie o Slovenku, cetovný ruch, edukácia

Zaujímavá história Múzea

Od 1. 1. 2017 sa táto krajská kultúrna inštitúcia zlúčila s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou pobočkou v Stropkove pôsobí v troch mestách a úspešne si buduje značku Tripolitana – trojmestie. Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100 tisíc kusov predmetov mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou pýchou múzea je expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na Slovensku ako aj živé archeologické múzeum v prírode v Hanušovciach nad Topľou. Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych podujatí, ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty pre školy (Detská univerzita, Škola v múzeu).

Živé spomienky na vysťahovalectvo Slovákov

Krajské múzeum v Prešove a Kasigarda – Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky pripravili v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove výstavu o vysťahovalectve Slovákov a Rusínov. Podľa jej autora ponúka táto výstava unikátny pohľad na takmer zabudnutú kapitolu našich dejín. Návštevníci sa môžu tešiť aj na množstvo jedinečných autentických predmetov. Podľa autora výstavy Martina Javora je emigrácia bytostnou súčasťou slovenských dejín a dotkla sa až tretiny slovenského národa. Oblasť severovýchodného Uhorska, čiže regióny niekdajšej Šarišskej, Zemplínskej či Užskej župy boli mohutným odlivom neraz i celých rodín zasiahnuté najviac. Napriek tomu, že od poslednej štvrtiny 19. storočia do roku 1968 emigrovali státisíce ľudí, je tento fenomén v súčasnosti pomerne obchádzaný.

Krajské múzeum Prešov, epozícia vysťahovalectva, kultúra, história, informácie o Slovensku,

Nová expozícia vysťahovalectva

Neprehliadnite:
Ľudovít Fulla a jeho letný motív “Spomienka na more” je Dielom mesiaca júl v Šarišskej galérii

Dôsledky deformovanej spoločnosti

„My na Slovensku sme jednoducho na našich krajanov v Amerike zabudli, takisto ako oni poväčšine zabudli na nás“ tvrdí historik a autor výstavy doc. Martin Javor. Ako ďalej vysvetľuje, najväčší podiel má na tom štyridsaťročná absurdná nadvláda komunizmu, pre ktorú bola emigrácia do „kapitalistického” zahraničia červenou témou, o ktorej sa nesmelo písať. Vysťahovalectvo sa preto stalo jeho srdcovou témou a túto problematiku sa snaží vniesť do povedomia širokej verejnosti.
„Je to akýsi záväzok voči naším predkom, ktorí neraz strastiplnú cestu medzi rodným krajom a Amerikou absolvovali viackrát,“ hovorí doc. M. Javor. Výstava – podľa riaditeľa múzea PhDr. Ľuboša Olejníka, PhD. – ponúka možnosť spoznať každodennú realitu života slovenského či rusínskeho vysťahovalca.

Nová expozícia – oprášené svedectvá

Návštevník môže okúsiť príchuť amerikánstva v podobe jedinečných predmetov každodennej potreby, či ťažkých alebo slávnostných chvíľ, ktoré prežívali naši krajania za oceánom“ približuje atmosféru výstavy riaditeľ Krajského Múzea v Prešove PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. Výstava potrvá do 31.10.2021.

.. a nezabudnite na ďalší dúšok poznania – Čaj o piatej sa bude podávať 15. júla 2021 o 17.00 h. v Rákociho paláci v Prešove.

Text a foto: Krajské múzeum v Prešove
Viac na: www.tripolitana.sk