Advent v Slovenskej filharmónii a hudba starých majstrov, ktorí sú spätí zo Slovenskom


447   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Adventný koncert

Advent v Slovenskej filharmónii pokračuje vo štvrtok 14. decembra 2023. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie zaznie symfonický program z tvorby skladateľov, ktorých život bol spätý so Slovenskom. Sólistami večera budú výnimočný slovenský trubkár Stanislav Masaryk, sopranistka Mariana Sajko, mezzosopranistka Michaela Šebestová, tenorista Juraj Kuchár a bas Martin Mikuš.

Vianočné kompozície J. L. Bellu

Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor pod vedením zbormajstra Jana Rozehnala uvedú program v naštudovaní pravidelného hosťa sezón Slovenskej filharmónie Leoša Svárovského. Na úvod večera budú znieť dve vianočné kompozície Jána Levoslava Bellu – skladateľa, zbormajstra, dirigenta, organistu, hudobného pedagóga a publicistu, ktorý po štúdiách na gymnáziu v Levoči a v Banskej Bystrici vstúpil na otcovo želanie do kňazského seminára vo Viedni. Až do svojho vysvätenia za kňaza v roku 1866 sa venoval predovšetkým hudbe a aj počas svojho pôsobenia v Banskej Bystrici vyučoval v seminári spev a hudobnú teóriu.

Neprehliadnite:

Čipkárske umenie

Čipkárske umenie a originálne vzory na aktuálnej výstave Vianoce v čipke v Trebišove 

 

Advent v Slovenskej filharmónii v tónoch starej hudby

Jeho chorálovú skladbu pre miešaný zbor Vianoce upravil Ľudovít Rajter. Vystrieda ju prvá väčšia vokálno-symfonická skladba, ktorú skomponoval v Sibini Vianočná kantáta na text z knihy proroka Izaiáša Uns ist zum Heil ein Kind geboren. ktorá prvýkrát zaznela v decembri 1881. Koncert pre trúbku a orchester Es dur od bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela, ktorý je jedným z najpopulárnejších pre tento nástroj. Hummel ho skomponoval v roku 1803 pre viedenského dvorného trubkára Antona Weidingera, ktorý sa zaslúžil o významné inovácie svojho nástroja.

Advent v Slovenskej filharmónii


Koncert si vypočujeme v interpretácii výnimočného slovenského trubkára Stanislava Masaryka. Je nositeľ Ceny Ľudovíta Rajtera, ktorý od roku 2020 zastáva post prvého trubkára Českej filharmónie. Koncert uzavrie Missa in d minor Mikuláša Moyzesa. Skladateľ ju skomponoval v najplodnejšej fáze svojej skladateľskej kariéry v roku 1929.

Text: SF
Foto:foto © A. Trizuljak 
Medzititulky: redakcia

Viac informácií na: www.filharmonia.sk