Ako proti stresu v čase epidémie? Posilnením osobnej imunity s Psychofonetikou©

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Posilnenie osobnej imunity v čase vírovej epidémie s Psychofonetikou

V súčasnom ťažkom a krízovom období prežíva mnoho ľudí stres. Dokonca stres zo samotnej obavy, že by mohli ochorieť. Obava môže naozaj spustiť chorobu, keďže spúšťačom chorôb – o tom nikto nepochybuje – je oslabená imunita. Týmto zaujímavým súvislostiam na posilnenie osobnej imunity sa dlhodobo venuje spoločnosť PACE Slovensko – Psychosophy Academy of Central Europe. Návšteva Akadémie v Bernolákove je zaujímavým exkurzom do hĺbky našej duše, do skrytých možností psychológie 21. storočia. Náš hostiteľ Yehuda Tagar – hlavný lektor, učiteľ a zakladateľ metódy psychofonetiky, metodickej empatie a humanizácie pracoviska.

„Stres oslabuje imunitný systém“Americká psychologická asociácia

Posilnenie osobnej imunity v čase vírovej epidémie s Psychofonetikou

POSILŇUJME SVOJU IMUNITU

Chceli by sme prispieť myšlienkou nádeje, povzbudenia a osobného posilnenia do dnešného všeobecného diskurzu tvárou v tvár panike, chaosu, ochrnutiu, bezmocnosti a rastúcim štátnym kontrolám spôsobeným šírením pandémie koronavírusu. Každý z nás sa môže voči tomuto nebezpečenstvu stať odolnejším priamym posilnením sily vlastnej imunity.

Ľudstvo je napadnuté vírusom, na ktorý hľadá medicína odpoveď. Všetko, čo sme doposiaľ zažívali v „bezstarostnom“ (no často veľmi stresovom) živote, je zrazu zrušené, zakázané; uzavreté sú hranice, podniky, školy, kultúrne podujatia, obchody, kaviarne, taxíky, dokonca ani obyčajný kontakt medzi ľuďmi nie je žiaduci. „Spôsob, akým reagujeme na stres a všeobecné zdravie nášho imunitného systému, sú veci, ktoré môžeme ovplyvniť. Neustály stres nás vedie k náchylnosti na choroby a chorobám, pretože (to) vážne oslabuje našu imunitu. Niektorí odborníci tvrdia, že stres je zodpovedný až za 90% všetkých chorôb.“ Andrew Goliszek, Ph.D., profesor A&T State University, Severná Karolína, USA

Posilnenie osobnej imunity v čase vírovej epidémie s Psychofonetikou

SILA IMUNITY JEDNOTLIVCA OVPLYVŇUJE VEĽKOSŤ RIZIKA

Keď sa „prach usadí“ a situácia sa upokojí, nepochybujem, že všade sa objaví jeden solídny faktor:  tí, ktorí majú silnejší imunitný systém, sa nenakazia. Ak sa nakazia, nevykážu príznaky. A ak sa aj prejavia príznaky, nezomrú na ne. Všetky uložené obmedzenia môžu pomôcť zabrániť šíreniu choroby, nepomôžu však jej vyliečeniu. Vakcína je zatiaľ v procese výskumu a vývoja. Keď bude vytvorená – a to chcem zdôrazniť – nevylieči nás z infekcie. Jediné, čo môže vakcína spôsobiť, je stimulácia našej individuálnej imunity. Sila imunitného systému jednotlivca je rozhodujúcim faktorom, pokiaľ ide o infekciu, príznaky a smrť. Preto je medzi infikovanými ľuďmi vo veku 10 – 30 rokov miera úmrtnosti 0,2% a medzi ľuďmi vo veku 70 a viac rokov je to 8 až 14,8%.

Nemôžeme zmeniť náš vek, ale môžeme zmeniť silu našej imunity v každom veku.

Posilnenie osobnej imunity v čase vírovej epidémie s Psychofonetikou

CHRONICKÝ STRES LIKVIDUJE ORGANIZMUS

Krátkodobý akútny stres je reakciou tela na nebezpečné situácie. Deje sa mobilizáciou hormónov, vrátane adrenalínu, kortizolu a mnohých ďalších, potrebných na rýchlu a účinnú reakciu. Tieto potom spôsobujú stresové reakcie, vrátane zvýšeného srdcového rytmu, rýchleho dýchania, napínania svalov, vysokého krvného tlaku.

Chronický stres je dlhodobá záležitosť. Telo zostáva v strehu, aj keď nebezpečenstvo skončilo. Adrenalín zrýchľuje srdcový rytmus, zvyšuje krvný tlak a zvyšuje zásobovanie energiou. Kortizol (primárny stresový hormón) zvyšuje krvný cukor (glukózu) a dostupnosť látok, ktoré opravujú tkanivá. Mení reakcie imunitného systému a potláča tráviaci systém, reprodukčný systém a rastové procesy. To všetko škodí zdraviu, ak to prerastie do chronického stavu.

Neprehliadnite:
Chcete zmeniť kvalitu svojho života?

V priebehu času vznikajú zdravotné riziká. Prejavy môžu byť naozaj rôzne. Od oslabenia imunity, cez hnačky alebo zápchy, zabúdanie, bolesti hlavy, nedostatku energie alebo sústredenia, sexuálne problémy, stuhnutie čeľuste alebo krku, prevažuje únava, problémy so spánkom. Príznakom je aj príliš dlhý spánok, porucha funkcie žalúdka, a následne užívanie alkoholu alebo drog na relaxáciu. Príp. chudnutie alebo priberanie, prílišná bdelosť, náladovosť, pocit “zdrvenia”, strata kontroly, neschopnosť relaxovať a odpočívať, vyhýbanie sa ľuďom, pocit negativizmu voči sebe, depresie a bezmocnosť. Stres ako príčina oslabenia imunity je skutočne hodná nášho preskúmania.

Stres je pocit emocionálneho alebo fyzického napätia. Môže pochádzať z akejkoľvek udalosti alebo myšlienky, z dôvodu ktorej sa cítite frustrovaní, nahnevaní alebo nervózni. Stres je reakciou vášho tela na výzvu alebo požiadavku.
Medline Plus

STRES POTLÁČA IMUNITU

Hlavnými zložkami imunitného systému sú lymfocyty (typy T a B) a makrofágy. Strážia telo, sú pripravené nájsť patogény (baktérie, vírusy, parazity, abnormálne bunky) a zničiť ich. Lymfocyty sú produkované kostnou dreňou, týmusom a samotnými lymfocytmi. Lymfocyty dostávajú podnety zo sympatického nervového systému pre nás, žiaľ, nevedome. Lymfocyty a makrofágy reagujú na stres reakčným systémom, ktorý spôsobuje, že nadobličky produkujú steroidy, ktoré potláčajú imunitné reakcie. Toto je stručný náčrt toho, ako stres blokuje imunitu.

Stres je však spôsobený dvoma hlavnými faktormi:

1) fyziochemické faktory, ktoré môžeme ovplyvniť stravou a životným štýlom
2) psychologické faktory: emócie, frustrácie, reakcie, hnev, úzkosť, obrana, konflikty, negatívne myšlienky, strach.

Tieto faktory vieme potenciálne zvládať. Keby sme len vedome vstúpili do formovania týchto emócií a ich vplyvu na telo – mohli by sme ovládať úroveň nášho stresu a následne podporiť silu našej imunity.

Posilnenie osobnej imunity v čase vírovej epidémie s Psychofonetikou

ZÁZRAČNÁ PSYCHOFONETIKA – prvá praktická aplikácia Steinerovej psychosofie

Metódu vyvinul náš hostiteľ Yehuda Tagar. Ide o metódu sebauvedomenia a sebaovládania, ktorá môže priamo prispieť k posilneniu našej imunity. Vychádza z predpokladu, že sila imunity človeka je vyjadrením všeobecnej sily vitality človeka ako celku. Zvládanie nepotrebného stresu môže zvýšiť vlastnú vitalitu a imunitu. Zatiaľ čo meranie a monitorovanie úrovne imunity nie je možné, jednotlivci môžu merať svoju vlastnú úroveň vitality a energie v akomkoľvek danom okamihu pomocou sebahodnotiacich stupníc. Pomáhame ľuďom identifikovať ich psychologické stresové faktory a zmierniť ich, aby sme im mohli pomôcť priamo zvýšiť ich životnú energiu. Psychofonetika môže ľuďom pomôcť identifikovať a transformovať stresové faktory, ktoré ich oslabujú. Môže im tiež pomôcť identifikovať faktory, ktoré ich robia silnými a vylepšiť ich. Toto je naša hlavná téza a to je naša reakcia na hrozbu pandémie koronavírusu.

KTO SME?

PACE – Akadémia Psychosofie v strednej Európe aktuálne ponúka individuálne krátke kurzy a semináre na tému Zvýšenie osobnej imunity verejnosti i zdravotníckym pracovníkom na rôznych miestach Slovenska. V súčasnosti pracujeme na vytvorení internetovej platformy, kde by bolo možné aspoň čiastočné rýchle oboznámenie sa s nástrojmi , ktoré má každý k dispozícii a môže ich využiť v prospech posilnenia vlastného zdravia.

Okrem iného ponúkame možnosť stretnúť sa a vytesniť vlastný strach. Vieme spoločne identifikovať dynamiku síl ničiacich vitalitu a pracovať na ich odstránení. Dôležitým faktorom je aj prekonanie obranných reakcií, ktoré často deštruktívne pôsobia na našu energiu. Dokážeme usmerniť a riadene znížiť úroveň stresu v tele. Ak človek dokáže prebrať zodpovednosť za vnútornú dynamiku, vie aj nájsť vlastné zdroje na svoje oživenie a zvýšenie svojej vitality. Tým posilňuje imunitu – odolnosť voči všetkým vonkajším faktorom.

„Účelom psychológie 21.storočia nie je korekcia patológie na normálnosť, ale premena životných a pracovných výziev na príležitosť osobného duchovného rozvoja.“  Yehuda Tagar

logo PSYCHOPHONETICS 2020

 

 

Foto: Pixabay
Viac na www.pace.sk