Čínskych návštevníkov pribúda, Bratislava na to reaguje

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Čínskych návštevníkov pribúda

Bratislava, 5.12.2018Organizácia Bratislava Tourist Board (BTB) v roku 2018 uskutočnila niekoľko významných krokov pre propagáciu Bratislavy na čínskom trhu. Spolupracuje s čínskymi novinármi a cestovnými kanceláriami, pripravila tlačové materiály v čínštine, zúčastnila sa certifikovaného školenia a niekoľkých konferencii. Najnovšie pripravila špeciálne prezentačné video o hlavnom meste Slovenska. To prezentuje Bratislavu ako destináciu vhodnú nielen pre turizmus, ale aj pre podnikateľské aktivity a nové spolupráce. Metropola Slovenska tak pružne reaguje na rapídny nárast počtu návštevníkov z Číny.

Čínski turisti sú v tomto roku v Bratislave piatou najpočetnejšou skupinou návštevníkov. Vnímame ich dlhodobo stúpajúci záujem o Bratislavu, pričom medziročne sa zvýšila ich návštevnosť o takmer 24 %. Preto spolupráca s touroperátormi, cielená propagácia destinácie, či účasť na podujatiach zameraných na spoznávanie čínskeho trhu, považujeme za mimoriadne dôležité. Naším cieľom je poznať túto klientelu a vedieť sa pripraviť tak, aby sa tu čínski návštevníci cítili príjemne. Zároveň je našou snahou, aby aj v prípade stále narastajúceho záujmu turistov o naše hlavné mesto, ostala Bratislava príjemným mestom aj pre svojich obyvateľov s jej charakteristickou pokojnou domácou atmosférou,“ povedala predsedníčka predstavenstva BTB A. Melicharová.

BTB ponúka vo svojich turistických informačných centrách propagačné materiály i mapy mesta v čínštine. V spolupráci s ministerstvami a inými organizáciami, pripravila poznávacie cesty pre novinárov a cestovné kancelárie. Do portfólia aktivít pribudlo najnovšie aj video pripravené špeciálne pre čínsky trh prezentujúce základne informácie, ako aj zaujímavosti Bratislavy.

Prezentačné video, ktoré sme pripravili primárne pre odborné konferencie v Číne, už malo svoju premiéru. Na neskoršom spoločnom stretnutí oň hneď prejavil záujem aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Číne J.E. Dušan Bella. Vo videu vystupuje viacero významných hostí, veľvyslanec Číny J.E. Lin Lin, generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, ambasádor pre Východnú Áziu Východoslovenskej Investičnej agentúry Róbert Vincze, ale aj zástupcovia hotelov spolupracujúcich s čínskou klientelou ako Lindner Hotel Gallery a Hotela Bratislava, či turistická sprievodkyňa alebo čínska učiteľka žijúca v Bratislave. Na záver videa sa s nami podelili so svojimi dojmami a zážitkami čínski turisti počas návštevy Bratislavy,“ uviedol výkonný riaditeľ BTB T. Koniar.

Organizácia BTB sa počas októbra aktívne zúčastnila už s novým videom na World Small Town Economy Forum, v rámci 18. svetovej konferencie v čínskom meste Qingdao s názvom China Qingdao Blue Economy International Professionals and Industry-Academia-Research Cooperation Conference. Zároveň sa prezentovala aj na nadväzujúcej konferencii World MICE Day China, zameranej na cestovný ruch, konferencie, podujatia a výstavy.

Konferencie, na ktorých odzneli prezentácie BTB, nadväzujú na stretnutie s delegáciou z mesta Xiamen a vzdelávací seminár s názvom „Chinese Tourist Welcome“, ktorého výstupom je certifikát „Quality Host“, konajúci sa tento rok v Bratislave. Organizátor oboch konferencií, spoločnosť BIT Congress Inc., organizačne aj finančne zabezpečil pobyt Slovenskej delegácie. Materská firma BIT Group Global, je najväčším organizátorom kongresov v Číne. Ročne organizuje okolo 80 kongresov a doteraz ich kongresy navštívilo vyše 45 nositeľov Nobelových cien z celého sveta.

Vzhľadom na časovú aj finančnú náročnosť je prezentácia Bratislavy na čínskom trhu súčasťou aj prezentácie Slovenska. BTB koordinuje svoje aktivity (infocesty, konferencie) so zahraničnými zastúpeniami Slovenska v Číne, ako aj MDV SR, ktoré zastrešuje účasť na veľtrhoch cestovného ruchu v meste Guangzhou a v Šanghaji. Do budúcna sa na propagáciu Bratislavy plánujú využívať aj najrozšírenejšie čínske sociálne siete ako WeChat porovnateľný s Facebookom, Youku podobný YouTubu, Weibo a ďalšie možnosti.

Pozrite si video: https://youtu.be/LQEHRMu4ugs