Putovná výstava sochára moderny Jána Koniarka. Stretnutie s umením v Dunajskej Strede, Košiciach i v Dolnom Kubíne.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Dielo Jána Koniarka sa vydalo z galérie v Trnave na cesty

Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie nesúcej jeho meno v Trnave si tento rok môžu pozrieť milovníci umenia v Dunajskej Strede, Košiciach a v Dolnom Kubíne. Výstava pod názvom Ján Koniarek – sochár moderny je od 20. februára do 29. marca prístupná v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede. Odtiaľ sa presunie do Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach a bude tu prístupná od 2. apríla do 3. mája. A od 9. júna do 30. augusta si ju budú môcť pozrieť návštevníci Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.  

Dielo Jána Koniarka sa vydalo z galérie v Trnave na cesty

Výstavný projekt Ján Koniarek – sochár moderny je definovaný ako reprezentatívny výber diel zo zbierkového fondu Galérie. Pričom ťažisko tvoria voľné plastiky, portréty a reliéfy, ktoré sú svedectvom umelcovho progresívneho výtvarného jazyka z veľkej časti založeného na rodinovskej inšpirácii. To sa odzrkadlilo najmä v typicky hrubom vrstvení hmoty, či povrchovej modelácii sochy zvýrazňujúcej efekt svetla a tieňa. Takáto post-rodinovská modelácia je zastúpená dielami Satyr (1925 –  1930), Pijúci muž, či Lavína (1930). Odlišnú, menej expresívnu polohu komornej tvorby, zastupujú voľné plastiky charakteristické sociálno-historickou symbolikou ako je Oráč (1936) a Justícia (1920 – 1925).

Neprehliadnite: V Galérii Jána Koniarka v Trnave rozkvitol ČIERNY KVET

Portrétnu tvorbu na výstave predstavuje najstaršia datovaná busta Podobizeň otcovho otca (1905), či symbolicko-alegoricky koncipovaný portrét Ján Krstiteľ (1906). Nemalú časť Koniarkovho diela tvorí pomníková tvorba rôzneho zamerania. Spoznáme diela od súkromných objednávok, pamätníky významných osobností, až po vojnové témy. Na výstave je zastúpená dvomi polohami – expresívnym zmyslom pre kompozíciu – Návrh na pomník padlým v I. svetovej vojne (1920 – 1930) a Návrh na pomník Jána Hollého (1928 – 1929). Expozíciu uzatvára posledné datované umelcovo dielo – Sediaci L. N. Tolstoj (1949).

Ján Koniarek

Ján Koniarek (1878 – 1952) sa narodil vo Voderadoch v rodine učiteľa. Po štúdiu na Umelecko-priemyselnej škole v Budapešti študoval  v rokoch 1897 – 1906 na Akadémii výtvarných umení v Prahe, Budapešti a v Mníchove. Potom sa presídlil do Srbska. Roky 1912 – 1918 prežil ako dobrovoľník v Balkánskej vojne a tiež ako vojak v 1. svetovej vojny. Po vojne  sa vrátil k sestre do Voderád a od roku 1924 žil až do smrti v Trnave. V rokoch 1939 – 1943 ako docent vykonával pedagogickú činnosť pre modelovanie na výtvarnom oddelení vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Okresná galéria v Trnave bola – pri príležitosti 100. výročia narodenia autora – premenovaná na Galériu Jána Koniarka v Trnave (GJK). Stála expozícia umelcových sochárskych diel je v novej prístavbe Koppelovej vily.  

jan koniarek gjk

Keďže v novom krídle Koppelovej vily prebieha od 16. októbra 2019 do konca roku 2020 rozsiahla rekonštrukcia, vydalo sa dielo Jána Koniarka „na cesty“ za svojimi návštevníkmi. Stála expozícia o tvorbe a umeleckom odkaze Jána Koniarka bude v trnavskej galérii reinštalovaná až od roku 2021.

www.gjk.sk