Európsky týždeň športu 2021: v meste pod Urpínom nájdete návod pre svoje zdravie na každý deň

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Sviatočná Banská Bystrica

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity obyvateľov, do ktorej sa každoročne zapája aj mesto Banská Bystrica. Napriek súčasnej epidemiologickej situácii, samospráva aj počas aktuálneho ročníka organizuje a participuje na aktivitách v oblasti športu pre všetkých. Posúďte a určite si vyberiete.

Tvorcovia programu Európskeho týždňa športu zohľadnili všetky vekové kategórie (nielen) Banskobystričanov a pripravili bohatý program. Kto sa chce zapojiť, môže sa tešiť. Netreba sa obávať, všetko sa stihnúť dá. Neváhajte, pridajte sa k nám a naplno sa aktivujte na šport. Európsky týždeň športu pod Urpínom a príležitosť načerpať prepotrebný adrenalín sa začína v zmysle hesla: ´V zdravom tele, zdravý duch!´

Pre každého niečo

ŠKÔLKÁR V POHYBE (23. 30.9.) pohybové aktivity pre deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktoré budú počas Európskeho týždňa športu prebiehať v zapojených materských školách napríklad:

Deň bez áut netradičná športová činnosť s dopravnou tematikou


Šarkaniáda súťaž v púšťaní šarkanov žiakov


Skáčeme pre zdravie súťaž ročníkov a tried v počte naskákaných skokov cez švihadlo


Atletika, loptové hry, strečingové cvičenia a iné športové aktivity žiakov


Európsky týždeň športu, Banská Bystrica , lexikon, zdravý životný štýl

Treba začať v detstve…

Všetkých zjednotí šport

ŠPORTOVÝ KVÍZ pre obyvateľov mesta prostredníctvom formulára zverejneného na webstránke mesta a na sociálnych sieťach. Spomedzi najúspešnejších účastníkov budú vyžrebovaní traja výhercovia vecných cienŠPORTOVÝ DEŇ PRE PEDAGÓGOV (23.9.) základných škôl netradičné športové disciplíny pre pedagógov banskobystrických základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktoré sa bude konať v športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská, v čase od 14.30 h do 17. h.Neprehliadnite:
So slávnou baníckou minulosťou stredovekého kráľovského mesta sa stretávame dodnes.
A aká je Banská Bystrica v súčasnosti?

Denne pre svoje zdravie

DEŇ HVIEZD (25.9.) turistický výstup na Vartovku, kde budú pripravené súťaže pre najmenších ako aj voľný vstup pre registrovaných do priestorov Hvezdárne, 10. h 15. h.

VÝŽIVA PRE ENERGIU A VÝKON (27.9.) online prednáška Daniela Weissa, výživového kouča na tému zdravej výživy s možnosťou konzultácie o tom, ako vylepšiť svoj životný štýl, ktorá sa bude konať pre registrovaných účastníkov online od 16. h do 18. h.

Európsky týždeň športu, Bannská Bystrica, zdravý životný štýl, lexikon

Žiaci a žiačky, študenti a študentky

NA DNO ŠTUDENTSKÝCH SÍL (28.9.) branno-športová netradičná súťaž pre stredoškolákov, ktorá sa uskutoční na rozcvičovacom atletickom štadióne na Štiavničkách, od 10. h do 15. h.  

ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2021 (30.9.) krajské kolo v orientačnom behu zmiešaných družstiev žiakov a žiačok, ktorá bude prebiehať v areáli Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica , od 8.30 h do 15. h.


ŽIACKA CHODECKÁ LIGA (30.9.) 1. kolo chodeckej súťaže, ktorá bude prebiehať v športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská, od 8. h do 12. h.

Európsky týždeň športu, Banská Bystrica, lexikon, zdravý životný štýl

Miesta na športovanie je dosť pre všetkýchPo
dujatia budú prebiehať podľa platných hygienických opatrení v jednotlivých stupňoch COVID automatu.

Text a foto: Mesto Banská Bystrica a archív redakcie
Medzitulky: redakcia

Viac na: www.banskabystrica.sk