Expozícia univerza podľa Eduarda Ovčáčka v Tatranskej galérii


3993   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Expozícia univerza podľa Eduarda Ovčáčka

Tatranská galéria v Poprade otvorí dňa 30. augusta 2019 výstavu jedného z významných česko-slovenských výtvarných umelcov Eduarda Ovčáčka (1933). Autor sa osobne zúčastní vernisáže výstavy 30. augusta o 17. hodine. Súčasťou vernisáže bude zaujímavý koncert Ronalda Šebestu, vynikajúceho slovenského klarinetistu. Výstava potrvá do 10. novembra 2019.

Organizátormi výstavy Expozícia univerza sú Galérie výtvarného umenia v Ostrave, Tatranská galéria v Poprade a samotný autor. Eduard Ovčáček sa narodil v roku 1933 v Třinci, ale v rokoch 1957 – 1963 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. P. Matejku. Ako píše kurátor výstavy PhDr. Jiří Jůza a zároveň riaditeľ Galérie výtvarného umenia v Ostrave: „Už v tom čase bol členom skupiny Kroky a jedným z iniciátorov vzniku nezávislej bratislavskej skupiny výtvarníkov orientovaných na informel.“ Ďalej sa dozvedáme, že v období rokov 1959 – 1964 patril Ovčáček medzi iniciátorov bratislavských Konfrontácií (s Milošom Urbáskom), ktoré znamenali nástup slovenskej štrukturálnej abstrakcie.

Expozícia univerza podľa Eduarda Ovčáčka

Začiatkom šesťdesiatych rokov sa Eduard Ovčáček zapísal významným vkladom do dejín českej školy štrukturálneho symbolizmu. Zároveň zohral významnú úlohu pri prenose impulzov z pražského prostredia do Bratislavy, lebo v tých rokoch ako hosť prednášal na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Medzi rokmi 1963 – 1964 sa podieľal na výstavách skupiny Parabola a tu prezentoval svoje prvé letristické práce – objekty, prepaľované koláže, štrukturálne grafiky a paralelne písal fónické a vizuálne texty. V roku 1967 sa podieľal na vzniku Klubu konkrétistov. Maľby Eduarda Ovčáčka zo začiatku 60. rokov sa radia do širšieho prúdu českého informelu.

Zaujímavé: Synestézia miesta a miest v Poprade

Podstatnú skupinu tvoria diela patriace do kontextu európskeho lettristického hnutia. Predstavujú v českom horizonte jeden z najzásadnejších umeleckých objavov, oceňovaných aj vo svete. Ovčáček využíva kovové typy písmen k deštrukcii plochy, v ktorej sa otvárajú ďalšie obsahové štruktúry. Za tvorbu získal množstvo ocenení v odbore voľná grafika v Čechách aj v zahraničí.

Expozícia univerza podľa Eduarda Ovčáčka

V súčasnosti Eduard Ovčáček žije a pracuje v Ostrave a je profesorom na Ostravskej univerzite, kde vedie ateliér voľnej grafiky. Pre jeho tvorbu je príznačná všestrannosť, pôsobenie v rôznych oblastiach umenia, intenzívny záujem o nové médiá a chuť experimentovať. Patrí k priekopníckym osobnostiam štrukturálnej grafiky, letrizmu a konštruktivizmu. Jeho dôležitosť v československom, ale aj medzinárodnom meradle spočíva v konkrétnych výsledkoch tvorby, ale aj v spôsobe aktívneho života s čistým svedomím, kde nám môže byť povzbudivým príkladom.

Eduarda Ovčáčka

www.tatragaleria.sk