Ivan Kulec a jeho tvorba. Tajomná a nepoznaná – ako život (skoro) zabudnutého umelca


2976   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ivan Kulec a jeho tvorba - tajomná a nepoznaná - ako jeho život

Súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku – je aj bohatý súbor artefaktov umeleckého charakteru. Medzi jeho najcennejšie časti patrí takmer celoživotná výtvarná pozostalosť najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umenia ukrajinskej diaspóry v bývalom Československu. Meno autora zaujímavých diel? Ivan Kulec. S jeho dielom sa – okrem Svidníka – stretneme napríklad v Prahe a v štátnych a súkromných zbierkach Ukrajiny, USA a Kanady.

Ivan Kulec a jeho tvorba - tajomná a nepoznaná - ako jeho život

Zo života umelca

Ivan Kulec sa narodil 24. 6. 1880 v dedine Cholujevo (Halič, Rakúsko-Uhorsko), dnes Vuzlove (Ľvovská oblasť, Ukrajina). Výtvarné vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Krakove, kde v rokoch 1903–1908 študoval u prof. W. Weissa, J. Stanislawskiego a J. Pankiewicza. Počas 1. svetovej vojny narukoval ako vojak rakúsko-uhorskej armády a po jej ukončení zostal žiť v Prahe. V roku 1923 sa stáva jedným zo spoluzakladateľov Ukrajinskej akadémie plastických umení v Prahe (Ukrajinské štúdiо plastických umení). Akadémia mala štatút vysokej školy a pôsobila aj počas 2. svetovej vojny. Okrem ukrajinských a českých študentov školu navštevovali Slováci, Rusi, Juhoslovania, Rumuni, ako aj študenti iných národností. Od roku 1932 do roku 1952, keď umelec zomrel (11. 3. 1952), bola akadémia súkromnou školou I. Kuleca.

Ivan Kulec a jeho tvorba - tajomná a nepoznaná - ako jeho život

Tvorba a umenie

Okrem pedagogickej činnosti sa I. Kulec venoval aj maľbe, kresbe, grafike a sochárstvu. Z výtvarných žánrov najväčší priestor vyčlenil pre imaginárny portrét, figurálnu kompozíciu a zátišie. Z výtvarných techník najčastejšie používal maľbu, kombinovanú techniku, kresbu ceruzkou alebo tušom, gvaš, akvarel, rezbu a modelovanie. Jeho tvorba pozostáva prevažne z diel voľného umenia, menej z diel úžitkového umenia – exlibrisov a karikatúr.

Neprehliadnite:
Kežmarský hrad – vyhľadávané múzeum a vďačný cieľ turistov v každom ročnom období

Jedna časť diel Ivana Kuleca je výlučne tvorba predmetná, druhá časť – z hľadiska výtvarnej formy – je tiež tvorba konkrétna. No z pohľadu zvoleného námetu (osud, láska, bôľ, únava) má charakter abstraktný, t.j. predmetnosť a abstraktnosť sú vo výtvarnom procese autora vzájomne späté.

Ťažkodefinovateľný vlastný umelecký smer

Kulec tvoril v období 1. polovice 20. storočia, keď ešte bol aktuálny symbolizmus a secesia, vznikal a rozvíjal sa expresionizmus, kubizmus, český kubizmus, purizmus a konštruktivizmus. Tvorivými postupmi uvedených umeleckých smerov sa majster nielen inšpiroval, ale ich aj svojským spôsobom rozvinul a obohatil.

Ivan Kulec

Výstava potrvá do 31. januára 2021.

PaedDr. Ladislav Puškár – kurátor výstavy
Foto: archív SNM
www.snm.sk