Je pracovitá tisícročná včela v ohrození? Naliehavé výzvy medzinárodných odborníkov o budúcnosti včelárstva.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Buducnosť včalárstva, konferencia, NH Gate One Hotel Bratislava

Zdravie, vitalita včiel a rozvoj ekologického včelárenia je predmetom medzinárodnej konferencie pod názvom Budúcnosť európskeho včelárstva – Európske včely pod tlakom ázijských predátorov, ktorá sa uskutoční dňa 7. marca 2020 v hoteli NH Bratislava Gate One. Včelári budú diskutovať na rôzne témy, vrátane rozvoja ekologického včelárenia s dôrazom na ošetrovanie včelstiev bez chémie. Práve toto je cesta k produkcii kvalitných včelích produktov. Zamerajú sa aj na hlavné faktory ktoré decimujú včelstvá nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách sveta.

Buducnosť včalárstva, konferencia, NH Gate One Hotel Bratislava

„Prirodzená imunita včiel je oslabená nedostatočnou včelou pastvou a pesticídmi v životnom prostredí, ako aj nesprávnym spôsobom ošetrovania včiel proti klieštikovi včeliemu. Včelstvá tak ľahšie podľahnú ďalším chorobám a škodcom. Osobitne sa budeme venovať príčinám, pre ktoré súčasný spôsob liečenia včiel proti klieštikovi zlyháva a zameriame sa na nové riešenia. Pozvali sme odborníkov, ktorí už desať rokov používajú špeciálny prístroj na hypertermické ošetrenie výlučne zaviečkovaných plodových plástov, pretože práve v tomto mieste sa klieštiky rozmnožujú,“ hovorí Helena Proková, odborníčka na hypertermiu a hlavná koordinátorka konferencie o budúcnosti európskeho včelárstva.

sršeň ázijský

Okrem klieštika včelieho sme v našich zemepisných šírkach zaznamenali aj ďalšieho predátora – sršňa ázijského. Nachádza sa v južných štátoch Európy, avšak jeho hniezdo sa objavilo už aj v Nemecku. Tento druh hmyzu nemá prirodzeného predátora a preto predstavuje významné riziko aj pre včely medonosné.

Buducnosť včalárstva, konferencia, NH Gate One Hotel Bratislava, Včely na streche a manželia Ružičkovi

Domáci aj zahraniční odborníci z verejného aj súkromného sektora z Fínska, Francúzska, Švajčiarska, Rakúska či Slovenska vo svojich príspevkoch rozvinú aktuálne témy, akými sú šírenie sa včelích chorôb, pesticídy a škodlivé látky v životnom prostredí, strata biodiverzity, nedostatok včelej pastvy a nevyhnú sa ani otázke falšovania medov a ďalších včelích produktov.

Neprehliadnite: PRVÝ VČELÍ HOTEL v Bratislave

„Slovensko má čo povedať k problematike včelárenia, ktoré je v našej krajine hlboko zakorenené a má bohatú tradíciu a históriu. Svedčia o tom aj významné ocenenia za kvalitu včelích produktov zo Slovenska, ktoré sú oceňované doma aj v zahraničí. Včelár Rastislav Pavlišin včelári v mestských podmienkach Bratislavy už päť rokov a tri roky aj na streche hotela NH Bratislava Gate One. Za svoje medy získal dve zlaté medaily v medzinárodnej súťaži v Moskve v roku 2018 a striebornú medailu získal aj na celosvetovej súťaži Apimondia 2019 v Montreale,“ vymenúva úspechy slovenského včelárstva MVDr. Svetozár Ružička, včelársky tútor hotela.

Nh Gate One Meeting Room Setting

NH Gate One Hotel sa vďaka svojej strešnej včelnici hrdí prívlastkom „prvý včelí hotel v Bratislave“. “Chov včiel sa stal súčasťou života, kultúry aj marketingu hotela. Tému ekologického chovu včiel sme usporiadaním konferencie dokázali prepojiť aj s naším hlavným podnikateľským zámerom, kongresovým hotelierstvom. Našou ambíciou je prevádzkovať ukážkovú strešnú, mestskú včelnicu, ktorá je zároveň referenčným miestom pre liečenie hypertermiou. Postupne rozvíjame aj najbližšie okolie hotela, ako miesto pre priaznivý život včiel. Našim obchodným partnerom, firmám ale aj individuálnym záujemcom ponúkame zážitkové kurzy včelárenia. Pracujeme na tom, aby sa náš hotel stal miestom pravidelných stretnutí najlepších svetových odborníkov vo včelárení, so zameraním na udržateľné, ekologické včelárenie”, hovorí riaditeľ hotela Jiří Kotulán.

Na včelársku konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 7. marca 2020 v hoteli NH Bratislava Gate One sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára na https://blesabee.online/buducnost-europskeho-vcelarstva/, kde nájdete potrebné informácie o konferencii. Konferenciu finančne podporila Nezisková organizácia EF a jej zriaďovateľ, Slovenský plynárenský priemysel, a. s.


TagsVčely