Je vašim snom “doktorát”? Poznáte rozdiely v získaní malého a veľkého doktorátu?


6595   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Viete, aké sú rozdiely v získaní malého a veľkého doktorátu?

Pri slove “doktorát” vám zrejme napadne 3. stupeň vysokoškolského štúdia, čiže ďalších 3 – 5 rokov (záleží od formy) štúdia, na konci ktorého čaká študenta obhajoba dizertačnej práce a dizertačná skúška. Po úspešnom zavŕšení tohto štúdia získava absolvent titul PhD., ktorý sa píše za menom.

Nie je to len o tom, či si napíšete titul pred alebo za meno a akú bude mať podobu

Titul PhD. sa zvykne nazývať aj veľký doktorát. Z takéhoto označenia vyplýva, že musí existovať aj malý doktorát. A samozrejme, je tomu tak. Malý doktorát má viacero podôb (PhDr., JUDr., MVDr., PaedDr., MUDr.,…) v závislosti od študovaného odboru a píše sa pred menom. Namiesto dizertačnej práce vás čaká vypracovanie rigoróznej práce. Pochopiteľne, nejde však len o takéto „kozmetické“ rozdiely a hranie sa s názvami. Zásadný rozdiel je v tom – ako sa študent k týmto rozdielnym doktorátom dopracuje. A rovnako netreba zabúdať na to, že malý doktorát sa stále považuje „len“ za 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Ak teda ašpirujete na pracovnú pozíciu, ktorá vyžaduje 3. stupeň, s malým doktorátom ju nezískate.

Neprehliadnite:

Odborné školy a program na technické kreslenie CAD, doktorát, lexikon.skZadávate projekty na podporu vzdelávania?
Možnosti využitia pre odborné školy a ich program na technické kreslenie

Priebeh štúdia je diametrálne odlišný

Ako sme už spomínali v úvode, ak chcete získať veľký doktorát, čakajú vás minimálne ďalšie 3 roky vzdelávania, ale aj vyučovania, či publikovania odborných textov. Popritom vás čaká písanie dizertačnej práce a v poslednom ročníku jej obhajoba. A samozrejme, dizertačná skúška. Získanie malého doktorátu je jednoduchšie. Má to svoju logiku, inak by sa predsa neoznačoval ako „malý“. V podstate vás čaká rok písania rigoróznej práce, ktorá máva spravidla menší rozsah ako dizertačná práca, čo znamená menej času stráveného jej písaním a (pre odľahčenie) menej minutého toneru Canon na jej tlač. Čo sa však nemení je to, že na záver vás čaká jej obhajoba, ktorá je súčasťou rigoróznej skúšky.

Foto: ImageFlow / Shutterstock.com