Slováci dôverujú zemnému plynu, vidia jeho miesto aj pri znižovaní emisií

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
SPNZ, Eustream, lexikon.sk

Slováci dôverujú zemnému plynu. Viac ako dve tretiny populácie súhlasí s tým, že zemný plyn môže pomôcť pri plnení klimatických cieľov. Respondenti za najväčšie výhody zemného plynu považujú to, že ide o ekologické palivo, pri ktorom sa tvorí menej emisií (38,5 % opýtaných) a zároveň má pri vykurovaní jednoduchú obsluhu (38,9 %). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) na vzorke 1000 respondentov.

Realita pri spaľovaní zemného plynu

„Faktom je, že pri spaľovaní zemného plynu sa netvoria takmer žiadne prachové častice. Tým chránime ovzdušie a zdravie obyvateľov v našich obciach. V porovnaní s tuhými palivami sa navyše pri jeho spaľovaní tvorí takmer o polovicu menej emisií CO2. Vďaka zemnému plynu tak môžeme mať nielen čistejšie ovzdušie, ale aj prispievať k riešeniu globálnych klimatických cieľov. Našou výzvou však určite ostáva postupná dekarbonizácia plynu ako takého, najmä prostredníctvom obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov,“ konštatoval výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský. Zber dát sa uskutočnil v čase, keď sa v EÚ diskutuje o zaradení zemného plynu a jadra medzi udržateľné zdroje energie a ceny energií rekordne rástli. „Ľudia majú pocit, že plyn stále hrá dôležitú rolu. Nielen preto, že ho poznajú ako klasický zdroj vykurovania, ale akoby sa prierezom cez celý prieskum ukazovalo, že má pevné miesto v hlavách Slovákov,“ povedal riaditeľ spoločnosti AKO Václav Hřích.

SPNZ, Eustream, lexikon.sk,Slováci dôverujú zemnému plynu, vidia jeho miesto aj pri znižovaní emisií

Neprehliadnite:

Procter and Gamble enviro, Planéta Zem,lexikon.skPlanéta Zem si vyžaduje pozornosť.
Záujem o ňu treba pestovať už v jej najmenších obyvateľoch

Ekológia naša každodenná

Súčasťou ankety boli aj otázky o tom, ktoré ekologické problémy Slovákov trápia najviac. Respondenti za najvážnejšie problémy považujú znečistenie prírody a vôd odpadmi (33,5%), úbytok lesov (23,5%), globálne otepľovanie (21,7 %) a znečistenie ovzdušia vykurovaním a dopravou (18,5 %). „Ak namiesto uhlia a dreva z našich lesov budeme vo vykurovaní používať zemný plyn, ak podporíme CNG mobilitu, a ak začneme využívať potenciál výroby biometánu z odpadu, vieme dosiahnuť zlepšenie vo všetkých najproblémovejších oblastiach. Naopak, ak by sme začali zemný plyn z energetického mixu umelo vytláčať, bolo by iluzórne očakávať úspechy v dekarbonizačnom úsilí,“ upozornil R. Kvasňovský.

SPNZ, Eustream, lexikon.sk, Slováci dôverujú zemnému plynu, vidia jeho miesto aj pri znižovaní emisií

Aká nás čaká energetická budúcnosť?

Výsledky prieskumu ďalej naznačili vysokú mieru dôvery verejnosti v budúcnosť obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov (vodík, biometán). Ich podiel na energetickom mixe by mal narastať. „Každý piaty opýtaný (19,8%)  si myslí, že biometán a vodík v budúcnosti môžu plne nahradiť zemný plyn. Ďalších 37% opýtaných predpokladá, že biometán a vodík budú hrať dôležitú úlohu, no nedokážu úplne nahradiť zemný plyn. Zároveň je potrebné povedať, že takmer tretina oslovených sa k téme nevedela vyjadriť. To znamená, keby sme sa na to pozreli zo širšej perspektívy, aktuálne je o tom, že biometán a vodík je nejaké dokonalé riešenie, presvedčený len každý piaty človek. Ten zvyšok im dáva nejakú úlohu popri zemnom plyne. Alebo sa k tej téme nedokážu vyjadriť,“ uviedol V. Hřích.

Prieskum sa vykonal na vzorke 1000 respondentov v období od 7. do 19. októbra 2021.

Text a ilustračné foto: archív SPNZ
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.spnz.sk a www.slovgas.sk