Poznajme svoju otčinu! Odkazujú Krásy Slovenska – jedinečný časopis oslavuje 100 rokov!


6083   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Jedinečný časopis Krásy Slovenska, ktorý je tu presne 100 rokov, turistika

Pred 100 rokmi vznikol časopis Krásy Slovenska. Dodnes je to najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku. Venuje sa prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám.

„Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška,“ približuje históriu tohto jedinečného časopisu Daniel Kollár. Je editorom časopisu a majiteľom vydavateľstva DAJAMA, ktoré je od roku 2004 nakladateľom časopisu Krásy Slovenska.

Ako sa zrodil nápad

„Hlavnou hybnou silou pri vzniku časopisu Krásy Slovenska bola skupina priateľov okolo Miloša Janošku a Pavla Stacha. Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom k jej ďalšiemu rozvoju. Od slov nebolo ďaleko k činom, zvlášť potom keď zbierkou pomohli aj americkí Slováci. Celé to zorganizoval Stachov priateľ Matej Sopko, ktorý dokázal zozbierať na tú dobu veľkú finančnú čiastku (5 000 Kčs),“ doplnil D.Kollár.

Jedinečný časopis Krásy Slovenska, ktorý je tu presne 100 rokov, turistika

Podpora turistiky na Slovensku

Prvé číslo časopisu Krásy Slovenska vyšlo v polovici januára 1921. Nepredávalo sa, bolo však posielané ako ukážka s dodatkom, že druhé číslo bude posielané už len skutočným predplatiteľom. Úvodné číslo časopisu začínalo editoriálom M. Janošku, ktorý v ňom vytýčil heslo časopisu Poznajme otčinu! Jedna z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“

Neprehliadnite:
Tisícoraké krásy Liptova. Nevšedné panoramatické 360-stupňové fotografie obľúbeného regiónu

Časopis prežil neuveriteľných sto rokov, hoci sa menili majitelia, bola vojna, neprialo mu finančné zázemie. Menila sa štruktúra i rozsah časopisu, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori…no dodnes zostali obsahom Krásy Slovenska rovnaké.

„V 80. rokoch boli dokonca Krásy Slovenska – z hľadiska ochrany prírody a pamiatok – vari jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy. Tým prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska,“ dodáva D.Kollár

Jedinečný časopis Krásy Slovenska, ktorý je tu presne 100 rokov, turistika

Krásy Slovenska dnes

Od roku 2004 vychádza časopis Krásy Slovenska vo vydavateľstve DAJAMA a nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu.
Hlavným cieľom zostáva nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných.
Svedčia o tom mnohé stále rubriky, ktoré ho charakterizujú celé desaťročia – Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier, atď. Čitateľov oslovil veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

Za 100 rokov 1000 čísiel a milión krás Slovenska

Za sto rokov vyšlo viac ako 1 000 čísiel časopisu a vystriedalo sa pritom dve desiatky šéfredaktorov. Jeden z nich Tibor Sásik fungoval ako šéfredaktor 30 rokov a terajšia šéfredaktorka Zuzana Kollárová vedie redakčný kolektív 16 rokov.

Časopis má desaťtisíce spokojných čitateľov, pričom mnohí z nich sa každoročne zúčastňujú tradičných Stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Uskutočňujú sa pravidelne od roku 1964 a striedajú sa pritom lokality západného, stredného a východného Slovenska. V tomto roku by sa stretnutie malo uskutočniť v Ružomberku a na Malinom Brde, čiže symbolicky v Liptove, tam kde časopis pred 100 rokmi vznikol.

Zdroj a foto: Krásy Slovenska, Dajama