Kainove deti – zaujímavá knižná novinka o duchovných koreňoch konfliktov a prozreteľnosti zla


4262   -   3
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
KAINOVE DETI – Duchovné korene bratovraždy a prozreteľnosť zla, kniha

Vianoce. Čas duchovnej obrody, veľkých tém a veľkých zmien. Ľudské spoločenstvo prechádza obrodným procesom. Z dejín vieme, že takýmto náročným úskaliam museli čeliť aj mnohé generácie pred nami. Ako vnímať tieto Vianoce? Ako poučenie? Zdroj múdrosti? Obrodeníe? Určite ako čas rozjímania a hľadania nových duševných síl. Vianoce…

Ústrednými témami Starého a Nového zákona sa po stáročia kresťanských dejín zaoberali teológovia, maliari, sochári, skladatelia a básnici. Stali sa predmetom umeleckého stvárnenia i zanietených a kontroverzných diskusií. Napríklad, okrem témy tej veci s jablkom (Joachim Illies), Noemovej archy, obetovania Izáka jeho otcom Abrahámom, odchodu Izraelitov z Egypta a prijatia 10 prikázaní na vrchu Horeb, to bola aj hádka medzi bratmi Kainom a Ábelom. Ako vieme, napokon sa skončila vraždou. A práve bratovražda je hlavnou témou knižnej novinky KAINOVE DETI.

Je dostatočne známe, že bratia si niekedy vlezú do vlasov z dôvodu získania moci, zo žiarlivosti, urazenej pýchy, prehnanej túžby po uplatnení, posadnutosti, ctižiadostivosti atď. Jeden druhého klame a dokonca aj brutálnym alebo jemným spôsobom pošle na druhý svet. Či už ide o bratský spor u Habsburgovcov, mafiánske klany, drogové kartely alebo otravu nevlastného brata súčasného vládcu severnej Kórey. Dejiny sú nimi poriadne prepletené.

Spoločnosť sa chce ozdraviť

Naša spoločnosť citlivo vníma myšlienku, že niekto zo zákulisia ťahá za nitky a neprestane, kým sa nedostaneme k duchovným koreňom našej vlastnej histórie. Bude sa to diať, kým nezačneme s procesom ozdravovania. Bez zapojenia duchovného sveta nie je možné nájsť trvalé riešenie. Už Goethe povedal: „Kto si pomýli prvý gombík, ten sa už poriadne nezapne“. Aj keď sa občas objavili učenci, ktorí boli schopní trochu poodhaliť závoj tajomstva, kresťanskí teológovia vo všeobecnosti nedokázali preniknúť k jadru veci. Pravú povahu nesprávneho konania nedokázali vôbec odhaliť. Až v polovici minulého storočia sa Kórejčanovi Son Mjong Munovi podarilo dešifrovať skutočné príčiny. Popísané sú v knihe Boží princíp.

Prvá bratovražda

Bola to udalosť ako erupcia sopky, ktorej žiariaca láva sa vyliala do všetkých oblastí ľudského spolunažívania. Rovnako ako sa všetko v histórii nášho vývoja začína od jednej ľudskej bytosti, alebo od jednej udalosti, od pozitívneho alebo dokonca negatívneho osobného správania. Aj naša súčasná svetová história má svoje korene v jednej kľúčovej situácii. Jej následky sa šíria v takmer koncentrických kruhoch a ovplyvňujú a určujú naše myslenie, cítenie, vôľu a konanie.

Neprehliadnite:
Aj vašim snom je… aktuálny knižný titul SNY? Kto by nemal svoj veľký sen? A ako pracovať so snami? Pomôže a poradí výborný tip

Príklady z histórie

Už v roku 1785 historik Matthias Christian Sprengel z Halle vo svojej knihe História revolúcie Severnej Ameriky napísal, že britské jednotky a kolonisti stáli proti sebe ako Kain a Ábel, pričom Anglicko nazval „Kainom“. Alebo teológ Ulrich Rosenhagen. O amerických dejinách z roku 2015 Bratovražda, túžba po slobode, sudca sveta napísal, že Thomas Paine – jeden z otcov zakladateľov Spojených štátov – o stretnutí britskej armády a amerických vlastencov hovorí o situácii veľmi podobnej biblickej bratovražde.

Prvým chybným správaním, o ktorom nám hovorí Biblia vo svojej prvej knihe Genezis, však nie je zavraždenie Ábela jeho bratom Kainom. Je to zlyhanie ich rodičov, ktorí hodili Božie pokyny za hlavu a prepadli egocentrickej túžbe po sebarealizácii. Mier môže prísť do malého i veľkého sveta iba po tom, keď budú vyriešené príčinné konflikty, až keď sa znepriatelení bratia, rodiny, strany, národy a bloky objímu a zjednotia. Aby sme mohli účinne začať, potrebujeme inteligentných, citlivých a predovšetkým milujúcich rodičov, ktorí zodpovedajú Božím predstavám.

Pôvod konfliktov

V tejto knihe autorka Barbara Grabner skúma pôvod konfliktov a rozmotáva spleť intríg, vrážd a vojen od ich vzniku. Pri svojom výklade čerpá zo spomínanej učebnice Boží princíp. Vyzdvihnúť je potrebné základné diela viedenského filozofa Herberta Gillera. Kiežby priniesli svetlo nielen do temných priestorov duše človeka, ale aj do oblastí politického napätia nášho spolužitia. Aby konečne dospeli k takému postoju k životu a správaniu sa v živote, ktoré môžu zaručiť mier v našom rozorvanom svete!

Čitateľovi sa otvára široké pole a dosiaľ netušený a do značnej miery nepoznaný hlboký pohľad do súvislostí medzi našimi celkom osobnými životnými podmienkami a globálnym historickým vývojom.

Želám si, aby tieto stránky mohli otvoriť oči a srdce čitateľa, aby sa stali príspevkom k udržateľnému mieru v tomto svete”, Heinrich Krcek, teológ, Linz

Viac na: bgrabner@upf.sk
www.idealknihy.cz