Krása pre ženu stvorená


4782   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Krása pre ženu stvorená, čepce

Pokrývke hlavy vydatej ženy počas dlhodobého vývoja odevu patrilo u nás významné miesto. Mala vlastné strihové riešenie, ktoré zohľadňovalo najmä tvar účesu. Čelenkový či dienkový čepiec, kápka či főkötő mal okrem ochrany a ozdoby hlavy aj výraznú znakovosť, ktorá jednoznačne určovala postavenie ženy v štruktúre spoločnosti. Účes a celková úprava ženskej hlavy predstavovali najarchaickejšie a najkonzervatívnejšie prvky v ľudovom odeve, ktoré sa zachovali až do polovice 20. storočia. 

Krása pre ženu stvorená, čepce

V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Nemalou mierou sa na tomto procese podieľala migrácia obyvateľstva, kontakty v obchode, súdobá móda, administratívne zákazy a nariadenia. Pokrytie hlavy vydatej ženy malo dôležitý znakový význam – označovalo ženu, ktorá už patrila niektorému mužovi. Obradový rituál položenia čepca na hlavu mladuchy – čepčenie – sa vykonal pred ukončením svadobného obradu. Potom už vydatá žena nesmela chodiť prostovlasá. Zákaz umocňovali aj predstavy o negatívnom pôsobení magických síl. Podľa nich mohla žena bez čepca nepriaznivo pôsobiť na svoje okolie a sama bola viac vystavená pôsobeniu takýchto síl. Všeobecne sa považovalo za veľkú hanbu, ak vydatá žena vyšla z domu prostovlasá. Žena obvykle nosila na čepiec šatku. 

Krása pre ženu stvorená, čepce

Nezmeškaj: Výstava CESTA KREMNICKEJ ČIPKY

Krása pre ženu stvorená, čepce

Nová výstava Krása pre ženu stvorená, ktorá bude sprístupnená v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave od 22. marca až do 29. septembra 2019, vychádza z bohatého zbierkového fondu Slovenského národného múzea v Martine a mapuje rôznorodé tvary čepcov na slovenskom území.

www.snm.sk