Lepšia obec pomôže slovenským mestám a obciam byť viac „smart“.


5682   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Lepšia obec

Slovenská technologická spoločnosť RESCO, ktorá je celosvetovým lídrom pre oblasť mobilných CRM technológií, sústredila svoje know-how a skúsenosti do vytvorenia unikátneho riešenia pre mestá a obce. Vyvinula pre ne zadarmo unikátne riešenie a nazvala ho – Lepšia obec.

Slovenské samosprávy dostanú do rúk nástroj, ktorý im umožní komplexne, efektívne a jednoducho riešiť akúkoľvek agendu spojenú s ich službami pre verejnosť. Kľúčovými budú v tomto smere občania, ktorí budú dávať svoje podnety prostredníctvom mobilnej aplikácie Lepšia obec.

Lepšia obec

Náš biznis spočíva vo vývoji CRM riešení, ktoré môže využívať ktorákoľvek spoločnosť. Vďaka našim produktom si firmy efektívnejšie, jednoduchšie a na konci dňa aj lacnejšie manažujú interné procesy i vzťahy so zákazníkmi. Aj samospráva je v podstate firma, ktorá potrebuje správne fungovať v prospech lepšieho života širokej komunity občanov. Všetci vieme, že samosprávy sa boria s množstvom procesných problémov. Tu niekde bola naša motivácia pomôcť naším know-how práve týmto subjektom,“ zdôvodňuje záujem spoločnosti Radomír Vozár, CEO a spoluzakladateľ technologickej spoločnosti RESCO.

Naše riešenie Lepšia obec ponúkame všetkým občanom a samosprávam na Slovensku zadarmo. Aj keď sme sa významne obchodne etablovali vo svete a – paradoxne – nie na Slovensku, stále sme tu doma. Slovenské prostredie nám umožnilo vyrásť na celosvetovo známu firmu, ktorou sme dnes. To, že naše riešenie ponúkame bezplatne, je naším darom späť,“ dopĺňa Eduard Kirchner, spoluzakladateľ technologickej spoločnosti RESCO.

Lepšia obec pre občana

Lepšia obec umožňuje každému občanovi podieľať sa na zlepšovaní kvality života v jeho obci alebo meste. Prostredníctvom aplikácie občan dáva podnety k nedostatkom, či je to nefunkčná lampa, nevysypaný smetný kôš, poškodená lavička a pod. Mobilná aplikácia funguje jednoducho: občan vidí konkrétny nedostatok, v reálnom čase ho cez aplikáciu odfotí, napíše k nemu krátky popis, povolí automatickú GPS lokáciu a pošle svojej samospráve. Ak nie je v tom čase pripojený cez mobilné dáta na internet, podnet sa automaticky odošle sám, keď sa napríklad pripojí na domácu wi-fi sieť.

Lepšia obec

Podnet od občana sa dostane vo forme správy k úradníkovi, ktorý za danú oblasť zodpovedá. Toto smerovanie je ošetrené úvodnými nastaveniami platformy na strane samosprávy. Aplikácia občana je synchronizovaná s úkonmi na strane samosprávy, takže občan je automaticky a priebežne informovaný o stave jeho podnetu: kedy je prijatý, pridelený na riešenie, vyriešený na strane dodávateľa a potvrdený na strane samosprávy. V aplikácii okrem svojich podnetov občan vidí aj tie, ktoré pridávali ďalší obyvatelia. Umožňuje dokonca hlasovať, ktoré podnety treba podľa neho vyriešiť čo najskôr. „Bežne sa stane, že na konkrétny nedostatok upozornia viacerí občania. Úradníci sa nemusia obávať desiatok alebo stoviek notifikácií. Systém je nastavený tak, že na základe identickej GPS lokácie a predvolených kategórií sa podnet zaznamená ako jeden. Treba dodať, že Občania sa aplikácie vôbec nemusia báť, je veľmi jednoduchá a intuitívna, zvládnu ju všetci,“ ozrejmuje Eduard Kirchner.

Lepšia obec pre obec a mesto

Lepšia obec

Lepšia obec

Podnet od občana nie je časovo zdržiavaný, nemusí prechádzať žiadnymi oddeleniami a kanceláriami, nemusí byť exportovaný z nejakej externej schránky, nie je odďaľovaný zbytočnými krokmi prideľovania na samotnom úrade – príslušný úradník ho dostane priamo na stôl. Podnet je notifikovaný priamo u toho, kto bude riešenie problému ďalej manažovať. Správa prichádza priamo do platformy Lepšia obec, ale súčasne tak aj do mailovej schránky. Úradník podnet príjme, zvolí vhodného dodávateľa a naplánuje úkon.

Terénny technik alebo dodávateľ, ktorých je tiež možné zahrnúť do tejto platformy, sú o zákazke informovaní. Po vyriešení problému pracovníci v teréne výsledok zdokumentujú, napríklad fotografiou. Tú dostane aj občan ako správu, že jeho podnet bol vyriešený. Na kolobeh riešenia občianskych podnetov vie obec a mesto podľa ľubovoľných filtrov napojiť aj reportovanie a štatistiky prác, čerpanie financií a pod. Na základe týchto dát vie samospráva lepšie plánovať svoju činnosť v budúcnosti.

Prístupnosť

Lepšia obec pozostáva z dvoch častí. Jednou je mobilná aplikácia pre občana a tou druhou CRM platforma pre samosprávy. Občan si môže aplikáciu Lepšia obec stiahnuť zadarmo vo všetkých obchodoch s aplikáciami (Android, IOS). Vyplní v nej základné údaje, určí miesto, v ktorom žije a ku ktorému chce podávať podnety na riešenie konkrétnych problémov. Aplikáciu môže hneď začať používať. Za samosprávu musí o riešenie Lepšia obec požiadať starosta obce alebo primátor mesta. Môžu tak urobiť cez online žiadosť na stránke www.lepsiaobec.sk. K registrácii samosprávy je v prvom kroku potrebné overenie, po ňom dostane starosta alebo primátor prístup do riešenia podľa jeho definovaného profilu.

Resco Lepsia Obec Likavka

Technologické vybavenie a Lepšia obec

Veľkou výhodou je, že Lepšia obec funguje v online aj v offline režime. Riešenie je prispôsobené na všetky mobilné zariadenia a štandardné operačné programy na počítačoch, takže nie je potrebná žiadna ďalšia investícia do techniky od občana alebo samosprávy. Keďže ide o tzv. cloudové riešenie, obciam a mestám odpadá starosť o ďalšie úložisko i jeho technickú podporu. Nutnosťou je len pravidelný prístup na internet, aby dáta mohli byť synchronizované a aktualizované.

Lepšia obec je postavená na CRM technológii, ktorá vie obsiahnuť pod jednu strechu aj iné existujúce platformy, s ktorými samospráva už pracuje. Obce a mestá sa nemusia obávať, ak už niečo z akýchkoľvek „smart“ riešení majú, že nebudú preto môcť Lepšiu obec implementovať. Práve naopak. Lepšia obec môže prepojiť a pomôcť zefektívniť všetko, čo už samospráva v praxi používa,“ dodáva Eduard Kirchner.

Lepsia Likavka

Výhody oproti iným aplikáciám a riešeniam

V praxi existuje viacero platforiem, aplikácií či celoslovenských projektov, ktoré pomáhajú samosprávam aby boli viac „smart“ a snažia sa zlepšovať život občanov. Radomír Vozár však vyzdvihuje unikátnosť riešenia Lepšia obec: „Naša technológia manažovania vzťahu so zákazníkmi, a teda aj s občanmi v tomto prípade, je jediná svojho druhu. Lepšia obec nie je len o prvotnom jednoduchom podaní podnetu a spätných notifikáciách po jeho vyriešení. Hneď, keď príde podnet ku kompetentným, samospráva, ktorá Lepšiu obec používa, dostane grátis naše takmer 20-ročné najlepšie trhové know-how, ktoré praxou vycibrilo viac ako 2 000 korporátnych klientov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Lepšia obec je aj o novom, efektívnejšom, jednoduchom a transparentnom riadení obce, resp. mesta. To sa napokon pretaví do lepšieho života občanov, lepšieho vzťahu s nimi, do obrovskej úspory času i financií“ a ešte odporúča budúcim používateľov: „Obec alebo mesto nemusí hneď využívať naše riešenie v plnej verzii na manažment podnetov zo všetkých oblastí. Samosprávam odporúčame, aby si na začiatku definovali jednu, príp. dve oblasti a na ne Lepšiu obec aplikovali. Následne ju budú môcť ľahšie zaviesť aj pre ďalšie oblasti.“

O spoločnosti

Slovenská spoločnosť RESCO pôsobí na trhu informačných technológií 19 rokov a patrí medzi globálnych lídrov v oblasti vývoja mobilných CRM riešení pre firemný sektor. Nosným produktom je Resco cloud – súbor softvérových riešení pre plnohodnotné mobilné CRM. RESCO dnes využíva vyše 100 000 licencovaných používateľov a viac ako 2 000 korporácií po celom svete. V roku 2017 sa zaradilo medzi Technology 2017 EMEA Fast 500 Deloitte.

Lepšia obec

Spoločnosť – v úsilí o popularizáciu tejto myšlienky – pripravila už štvrtý ročník súťaže Lepšia obec. Cieľom je podporiť šikovnosť, kreativitu a hlavne vedomosti slovenských študentov stredných aj vysokých škôl a poskytnúť im príležitosť priamo nahliadnuť do praxe. Okrem finančných odmien je hlavnou investíciou čas a nadšenie pre technológie, ktoré chce aj týmto spôsobom šíriť medzi mladými ľuďmi spoločnosť RESCO.

Lepšia obec logo

 

 

www.lepsiaobec.sk
www.resco.net