Vlaky, letiská aj poštové služby na Slovensku podliehajú pravidelnej zvýšenej dezinfekcii. Prevencia a opatrnosť je namieste.


3518   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ďalšie preventívne opatrenia, ktoré podliehajú zvýšenej dezinfekcii, dezinfekcia vlakov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDaV SR) zaviedlo ďalšie preventívne opatrenia, ktoré podliehajú zvýšenej dezinfekcii proti koronavírusu. Uviedol to minister dopravy a výstavby Arpád Érsek po rokovaní krízového štábu. Minister v tejto súvislosti zároveň požiada o zaradenie Železničnej spoločnosti Slovenska (ZSSK) ako súčasti krízového štábu, keďže práve vlakmi sa v súčasnosti prepravuje značná časť obyvateľstva a zvyšovanie ochrany zdravia je nevyhnutné.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zaviedlo ďalšie preventívne opatrenia, ktoré podliehajú pravidelnej zvýšenej dezinfekcii proti šíreniu koronavírusu

„Všetky naše podriadené organizácie sú vybavené dezinfekčným materiálom. Už zajtra na rokovaní vlády požiadam rezort financií o uvoľnenie finančných prostriedkov na ďalší nákup potrebných pomôcok. Uprednostnená bude železničná doprava. Chcem zdôrazniť, že robíme všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sme sa vírusu čo najviac vyhli. Určite nie je dôvod na paniku. Všetkých vyzývam, aby sa správali predovšetkým zodpovedne voči svojmu okoliu,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek.

Preventívne opatrenia podliehajú zvýšenej dezinfekcii

Ministerstvo dopravy zakázalo svojim zamestnancom všetky zahraničné pracovné cesty. Ako aj akékoľvek vzdelávacie aktivity, konferencie a rokovania či iné hromadné stretnutia vo všetkých objektoch ministerstva i mimo neho. Na miestach prvého kontaktu budú zamestnanci vybavení respirátormi a k dispozícii budú tiež dezinfekčné prostriedky.

Ďalšie preventívne opatrenia, ktoré podliehajú zvýšenej dezinfekcii

ZSSK-dezinfikuje-interiér-vozidiel-ozónom

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zároveň požiada telekomunikačných operátorov o vytvorenie záložných tímov. Tie by, v prípade výpadku viacerých zamestnancov spôsobeného ochorením, mali byť schopné zabezpečiť neustálu prevádzku. MDaV SR tiež žiada občanov, aby svoje žiadosti týkajúce sa schvaľovania vozidiel podávali elektronicky prostredníctvom Jednotného informačného systému cestnej dopravy www.jiscd.sk a nie osobne.

www.mindop.sk