My k susedom a susedia k nám


2919   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
My k susedom a susedia k nám

FIJET SLOVAKIA pod záštitou generálneho riaditeľa Sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR Ing. Zoltána Kovacsa vyhlásila Súťaž novinárov na tému: „My k susedom a susedia k nám“. Súťaž organizovaná pri príležitosti 100. výročia založenia Česko-Slovenska a 25. výročia samostatnej SR a ČR potrvá do decembra 2018.

Zapojiť sa môžu novinári zo Slovenskej republiky (tvorba o Česku) a novinári z Českej republiky (tvorba o Slovensku). Obsah a úroveň spracovania príspevkov vyhodnotí profesionálna porota v nasledovných štyroch oblastiach:

– TV

– Rozhlas

– Print

– On-line

Do súťaže budú zaradené diela autorov:

a) ktorí sa prihlásia na základe výzvy a zašlú svoje príspevky na adresu fijetslovakia@fijetslovakia.sk v termíne do 15.12.2018

b) autori, ktorí budú zaradení do súťaže na základe monitoringu

Hlavný partner súťaže: Sekcia cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR

Partneri súťaže: Czech Travel Press, Czech Tourism, Ekonomická univerzita v Bratislave, KOCR Severovýchod Slovenska, OOCR Región Trnava

Zdroj: web OZ FIJET Slovakia

www.fijetslovakia.sk