Návrhy pre Bratislavu


2764   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Návrhy pre Bratislavu

Komunikácia nie je dôležitá len pre vzťahy medzi ľuďmi, ale aj vo vzťahu obyvateľov voči mestu, v ktorom žijú a ľudí navzájom. Pri tom je dôležité, aby sa poznali, počúvali a hľadali najlepšie riešenia. Túto pravdu si osvojili aj organizátori konferencie Urbansummit, ktorá sa konala s odborníkmi vlani v septembri a snažili sa v nej zistiť, aké mesto chcú Bratislavčania. Hľadali odpovede na otázky: Kam Bratislava smeruje? Akým výzvam čelí Bratislava? Ako sa má Bratislava rozvíjať? Dnes dávajú záujemcom k dispozícii výstupy, závery a odporúčania konferencie v knižnej podobe s názvom Návrhy pre Bratislavu.

Návrhy pre Bratislavu

Publikácia Návrhy pre Bratislavu

na 76 stranách rekapituluje zistenia, závery a podnety získané v rámci ôsmich hlavných tematických okruhov konferencie Urbansummit 2018, ktorými sú:
Urbanizmus a architektúra
Doprava
Občan a obyvateľ
Transparentné hospodárenie mesta
Sociálna oblasť
Kultúrny život v meste
Ekologické mesto
Cestovný ruch a marketing Bratislavy.

Návrhy pre Bratislavu

V príslušných kapitolách nájde čitateľ konkrétne návrhy a odporúčania, ktorých adresátmi sú najmä tvorcovia rozhodnutí pre jednotlivé oblasti.
V oblasti cestovného ruchu nás zaujali tieto odporúčania:
Pozornosť na najviac perspektívne zdrojové trhy.
Investovanie do kongresového cestovného ruchu (zacielenie na Business klientelu a ekonomický prínos).
Zosúladenie marketingovej komunikácie k turistom aj domácim.
Investovanie do nástupných bodov, bezpečnosti a infraštruktúry musí byť samozrejmosťou.
Budovanie a podpora partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom na všetkých úrovniach v rámci cestovného ruchu.
Investovanie do existujúcich výhod a do okolia centra mesta (príroda, rieka Dunaj, mestské časti), najmä do aktivít, ktoré zachytia turistov a budú doplnkové k ponuke v centre mesta.

Návrhy pre Bratislavu

Chceme podnietiť čo najširšiu verejnú diskusiu o otázkach, ktoré trápia naše mesto. Preto sme sa rozhodli sprístupniť výstupy z konferencie Urbansummit širokému okruhu zainteresovaných, najmä predstaviteľov verejnej správy, ale aj firiem,“ približuje Davy Čajko, CEO spoločnosti Techsummit Events zámer organizátorov konferencie i knihy. Organizátori sú presvedčení, že Slovensko a jeho hlavné mesto potrebujú produktívne diskusné fóra, akým sa stal aj trojdňový Urbansummit. „V okolitých krajinách sú už štandardom formáty konferencií s podobným charakterom,“ dodal Davy Čajko.

Motívom týchto aktivít je predkladať miestnym činiteľom návrhy na riešenia v záujme rozvoja Bratislavy a jej častí. „Vhodným modelom pre rozvoj mestských území je takzvaný business improvement district, v rámci ktorého sa navzájom podporujú lokálni podnikatelia, miestna správa a obyvatelia,“ vysvetľuje Davy Čajko.

Čítajte, uvažujte a pomáhajte hľadať najlepšie riešenia pre Bratislavu.

Stiahnite si publikáciu tu

Zdroj: CEO Techsummit Events