Od Železnej opony k Zelenému pásu v Európe


4301   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zelený pás v Európe

Na štyridsať rokov neprístupných miestach, na ktorých kedysi prechádzala deliaca čiara – takzvaná železná opona – medzi východným a západným blokom a na ktorých sa uskutočnilo nespočetné množstvo neúspešných pokusov o útek, ktoré sa často skončili násilne, si paradoxne príroda dokázala zachovať vzácne biotopy. V súčasnosti ide o to, aby sa tieto miesta zachovali ako Zelený pás Európy, ako vzácne prírodné dedičstvo, ktoré by sa malo stať základným kameňom regionálnej, národnej a európskej identity.

Zelený pás v Európe

Prvý projekt na ochranu vzácnych biotopov bol založený v roku 1989 pri príležitosti pádu Berlínskeho múra. Iniciatíva Európsky zelený pás vznikla v roku 2003 združením viacerých existujúcich regionálnych iniciatív. Dnes spája 24 krajín a je hlavnou časťou európskej ekologickej siete a významnou časťou európskej ‘Zelenej infraštruktúry’. 12 500 km dlhý zelený pás človekom nedotknutého územia sa tiahne od Barentsovho mora na rusko-nórskej hranici, pozdĺž baltického pobrežia, cez strednú Európu a Balkán až po Čierne more.

Zelený pás v Európe

Zelený pás Európy je symbolom cezhraničnej spolupráce a spoločným európskym prírodným a kultúrnym dedičstvom. Výnimočná dôležitosť ekologického koridoru je zjavná: 40 národných parkov leží priamo pozdĺž Európskeho zeleného pásu a v 50 kilometrovom ochrannom pásme nachádzajúcom sa po oboch stranách zeleného pásu, nájdeme viac ako 3 200 chránených území. Zelený pás prechádza takmer všetkými európskymi bio-geografickými regiónmi.

Zelený pás v Európe

Pozrite si: GAVURKY – rozprávkový háj

Od roku 2004 je nutnosť zachovania Zeleného pásu propagovaná aj Rakúskym ochranárskym spolkom. Barbara Grabner z Naturschutzbund Österreich od začiatku sprevádzala v Rakúsku i na Slovensku mediálnu prácu pre projekt publikovaním mnohých článkov, konferenciami, exkurziami i výletmi po slovenskej a rakúskej hranici, na ktorých sa účastníci mali možnosť zoznámiť s mnohorakou vzácnou flórou aj faunou. „Jedinečné prírodné scenérie na miestach niekdajšej železnej opony sa radia za sebou ako na vzácnom perlovom náhrdelníku,“ hovorieva pani Barbara.

Zelený pás v Európe

Slovenský zelený pás sa svojou dĺžkou v porovnaní so zelenými pásmi v ostatných krajinách radí k najkratším, pretože predstavuje len 107,1 kilometra. “Napriek tomu sa slovenská línia života zaraďuje medzi najvýznamnejšie územia v strednej Európe,” povedala pre TASR Silvia Brezníková zo Slovenskej agentúry životného prostredia a dodala: „Počas 40-ročnej izolácie za železnou oponou sa v tomto regióne vytvorili vhodné podmienky na život mnohých vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Chceme tento systém biotopov zachovať a dlhodobo ho chrániť.“

Hranice rozdeľujú. Príroda spája!

Foto: Barbara Grabner