Poznáte mesto Rožňava?


6862   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Mesto Rožňava

 

Na juhu Košického samosprávneho kraja sa nachádza mesto Rožňava, ktoré bolo v stredoveku významným centrom baníctva a hutníctva. Doposiaľ má veľa historických pamiatok, ktoré si zaslúžia obdiv a pozornosť.

Mesto Rožňava, Rožňava

Rožňava

Mesto Rožňava, Strážna Veža

Strážna Veža

Centrom mesta Rožňava je štvorcové námestie, najväčšie svojho druhu na Slovensku a v strednej Európe. Námestie obklopujú meštianske domy a uprostred má okolo mestskej veže zastavaný ostrov. Historické jadro mesta sa vytvorilo koncom 15. stor. a zachovalo sa až do dnešných čias. Prvá písomná zmienka o meste je z r. 1291, keď uhorský kráľ Ondrej II. daroval územie mesta ostrihomskému arcibiskupovi. Mestské výsady udelil mestu kráľ Ľudovít Veľký v r. 1382. Mesto bolo pomenované Rožňavou podľa mimoriadne výnosnej bane Rosnoubana. V stredoveku sa v okolí mesta ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr aj železná ruda. V meste sa nachádza vlastivedné múzeum, ktoré je špecializované na baníctvo a hutníctvo Gemera.

www.tikroznava.sk