Projekt Stratené knihy v Bratislavskom kraji


3372   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Stratené knihy

Malokarpatská knižnica v Pezinku spolu s ďalšími desiatimi verejnými knižnicami Bratislavského samosprávneho kraja pripravila pri príležitosti 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc už 2. ročník spoločného podujatia s názvom Stratené knihy. Jeho cieľom je netradičným spôsobom propagovať knihy, čítanie a knižnice.

Princíp projektu je jednoduchý. Obyvatelia miest a bratislavských mestských častí budú hľadať knihy v zákutiach a zaujímavých častiach mesta. Tie budú označené špeciálnou nálepkou „SOS! Stratila som sa!“ Zámerom je spropagovať knihy a knižnice interaktívnou a zábavnou formou,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.

Stratené knihy

Cieľom 20. ročník Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční od 4. do 10. marca 2019, je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Jeho sprievodným podujatím je druhý ročník projektu Stratené knihy. V priemere 50 kníh poschovávajú pracovníci zúčastnených knižníc v okolí knižnice alebo v iných priestoroch a indíciami zverejnenými v knižniciach, na ich webových a facebookových stránkach upozornia na miesto uloženia kníh. Vo vnútri každej označenej „stratenej knihy“ knihy je „navigácia“, čo má nálezca s knihou urobiť, kam ju má vrátiť. Za odmenu ho v knižnici čaká malá odmena a výhody spojené s registráciou čitateľa.

Stratené knihy

Do projektu Stratené knihy je zapojených 10 verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja – Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Bratislava, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Mestská knižnica Modra, Mestská knižnica R. Morica Stupava, Mestská knižnica Senec, Miestna knižnica Rača.

Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc budú viaceré knižnice odpúšťať previnilcom pokuty za nevrátené knihy. Viac informácií o projekte na: www.facebook.com/strateneknihy.

www.bratislavskykraj.sk