Rok Alexandra Dubčeka – príležitosť a výzva ako napĺňať posolstvo ľudskosti a tolerancie


3714   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rok Alexandra Dubčeka – príležitosť a výzva ako napĺňať posolstvo ľudskosti a tolerancie

Tento rok si pripomenieme 100. výročie narodenia výraznej slovenskej osobnosti, ktorá formovala novodobú históriu Slovákov a Čechov – Alexandra Dubčeka. Výrazne ovplyvnil celospoločenské dianie na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia vo vtedajšom spoločnom štáte Slovákov a Čechov. Jeho zásluhou sa Československo nadýchlo v ére komunizmu vytúženej slobody. Obrodný proces pod jeho vedením bol však potlačený a politik normalizáciou umlčaný.

„Alexander Dubček nebol len reformným politikom, ale v socialistickom Československu predstavoval aj slovenskú politickú líniu,“ uviedol pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka napríklad predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Neprehliadnite:
Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel!
Odkaz M. R. Štefánika súčasníkom je veľkou výzvou

Dubček opäť vstúpil na politickú scénu až po Nežnej revolúcii. Záujem o národ a ponovembrový vývoj dokumentujú aj jeho opakované návštevy Matice slovenskej. Napríklad v roku 1992 zavítal do jej martinského sídla ako predseda Federálneho zhromaždenia vtedajšej ponovembrovej federatívnej republiky Slovákov a Čechov.

Krajina, odkiaľ pochádzal

A. Dubček sa narodil 27. novembra 1921 v obci Uhrovec neďaleko Bánoviec nad Bebravou. Je všeobecne známe, že to bolo v rovnakom dome ako Ľ. Štúr. Otec Štefan a matka Pavla, boli členmi spolku Interhelpo, ktoré malo za cieľ budovať socializmus v Sovietskom zväze. Mladá rodina tak – na čele s otcom vyučeným stolárom a presvedčeným komunistom – v roku 1925 odchádza do Sovietskeho zväzu. V začiatkoch prebývajú v Kirgizskom meste Biškek a neskôr do roku 1938 v meste Nižnij Novgorod. Následne sa rodina tesne pred druhou svetovou vojnou opäť vracia na Slovensko. Tu sa mladý Alexander pripája k činnostiam súvisiacich s Komunistickou stranou Slovenska (KSS). Vyučil sa za strojného zámočníka a istý čas ostáva pracovať v Dubnici nad Váhom.

Rok Alexandra Dubčeka – príležitosť a výzva ako napĺňať posolstvo ľudskosti a tolerancie

Foto zdroj: dersi.rtvs.sk

Dubček – politik

Silne ovplyvnený rodinným postojom k ideám socializmu vstupuje v roku 1944 spolu so svojim bratom Júliusom do Slovenského národného povstania, kde je neskôr ranený a prichádza o brata. Po skončení 2.svetovej vojny pôsobí ako robotník vo fabrike na výrobu droždia v Trenčíne. Zakrátko smeruje opäť do politiky, kde zastáva niekoľko pozícii v oblastných a neskôr krajských štruktúrach KSS. V roku 1955 odchádza študovať do Sovietskeho zväzu politické vedy.

Po návrate v roku 1958 sa prejavil jeho kariérny postup a vyvrcholil obsadením významnej pozície prvého tajomníka Ústredného výboru KSS. V nasledujúcich rokoch je Dubčekova činnosť známa najmä pre konflikt s prvým tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) A. Novotným. Z neho neskôr ťaží práve A. Dubček, ktorý preberá túto dôležitú funkciu v roku 1968. Obdobie jeho funkcie sa nieslo v uvoľnenejšej atmosfére a v reformnom úsilí demokratizácie spoločnosti.

Rok Alexandra Dubčeka

Počas roka bude niekoľko príležitostí pripomenúť si osobnosť Dubčeka a stále aktuálny jeho politický odkaz o hodnotách demokracie, tolerancie a najmä ľudskosti v službách národa. Zápas o túto hodnotu je dnes znova veľmi aktuálny. Nedávna minulosť, žiaľ, priniesla často výrazne deformovaný obraz demokracie a jej svojský výklad. Dubčekov odkaz – o politike s ľudskou tvárou – je preto hodnota, ktorá je stále aktuálna. A nie iba v politike…

Titulná foto zdroj: cs.isabart.org