Slovenský cykloklub


4588   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Cykloklub

 

Občianske združenie Slovenský cykloklub sa od svojho vzniku vypracovalo na profesionálnu organizáciu, ktorá je autorom systému značenia cykloturistických trás popísaných v STN 01 8028. Má takmer 2000 individuálnych členov, 25 regionálnych pobočiek a je členom Európskej cyklistickej federácie ECF. Je Národným koordinátorom EuroVelo na Slovensku. Spravuje 13000 km značených cyklotrás na území Slovenska. Hlavnou náplňou klubu je budovanie siete cykloturistických trás na Slovensku a ich napojenie na európsku cyklosieť EuroVelo.

Cykloklub

V rámci siete cyklotrás na Slovensku najvýznamnejšie trasy sa nazývajú diaľkové cyklomagistrály. Sú značené obyčajne červenou farbou (je pár výnimiek) a majú trojmiestne evidenčné čísla. Schematické znázornenie cyklomagistrál je na mapke.

Cykloklub Mapa

Okrem značenia a udržiavania cyklotrás, vzdelávania a prípravy odborníkov, organizuje množstvo zaujímavých podujatí, ako napríklad celoslovenský zraz cykloturistov a viaceré cyklomaratóny.

www.cykloklub.sk