Svetový deň duševného zdravia. Život môže mať veľa začiatkov, ale má iba jeden koniec

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Svetový deň duševného zdravia

Práve na potrebu zvyšovania povedomia dôležitosti duševného zdravia upozorňuje Svetový deň duševného zdravia (10. október), ktorý sa celosvetovo tento rok zameriava na účinnú prevenciu samovrážd.

Žijeme rýchlo a naplno. Neraz sa dostávame do zdanlivo neriešiteľných situácii, a vyčerpaný organizmus nemá síl sám si pomôcť. Nasledujú skratové jednania, ktorým sa dalo vyhnúť, ak by sme sa nehanbili vyhľadať pomoc odborníka a najbližšieho okolia… Na Slovensku ukončilo minulý rok život samovraždou 533 osôb, medzi nimi boli aj deti. Mnohým samovraždám sa dalo predísť, keby ohrození ľudia vedeli nájsť pomoc, keby sme si ich lepšie všímali a pomohli im.

Svetový deň duševného zdravia

Foto: Pixabay

Dôležitá prevencia samovrážd

Motívy, ktoré vedú ľudí k samovražedným myšlienkam sú rôzne. Na Slovensku v minulom roku pri samovražedných pokusoch dominovali rodinné problémy (41,3 %), ale dôvodom boli aj vnútorné osobné konflikty a existenčné, či školské problémy (najmä u detí a mladistvých). „Prevencia suicidality (samovražednosti) nie je jednoduchá, ale je možná, preto by mala byť vysokou prioritou politických či vládnych programov.

MUDr. Izáková Ľubomíra PhD

Kampaň Slovenskej psychiatrickej spoločnosti má za cieľ upozorniť našu spoločnosť na existujúci problém samovražednosti a jeho možné riešenia. Veľa ľudí, ktorých psychický stav vyžaduje odbornú pomoc ju nikdy nevyhľadá, pretože sa obávajú stigmy a predsudkov spoločnosti,“ približuje MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, o.z. SLS. Ďalej ešte spresňuje: Cieľom celosvetovej kampane ako aj obnovenej linky dôvery je pomôcť zachrániť čo najviac životov. NEZABÚDAJME preto, že:

LIGA Nezabudka 5 Pravidiel

– o duševné zdravie sa treba starať;
– každý jeden život je dôležitý;
nikto v ťažkej životnej situácii, ktorá ho vedie k samovražedným myšlienkam, na Slovensku nie je sám;
hovoriť o samovražde nie je tabu, naopak môže liečiť;
samovražda nie je osobným zlyhaním a ani jasným signálom duševného ochorenia.

Prekonajme predsudky a ľahostajnosť

Ľudí, ktorí trpia duševnými poruchami a psychickými problémami je možno viac než sa nám môže zdať. Duševné ochorenia sú často zľahčované, pritom duševné zdravie je rovnako dôležité ako telesné. Do balíka duševného zdravia sa zaraďuje emočná, psychická a spoločenská pohoda. Chrániť si duševné zdravie je však možné len vtedy, ak sa budeme oň starať, rovnako ako o telesné zdravie: ak sa objavia ťažkosti, nebojme sa požiadať o pomoc, tak ako to robíme pri telesných ochoreniach.

Svetový deň duševného zdravia

Foto: Pixabay

Je dôležité o svojich ťažkostiach hovoriť, zveriť sa s nimi do rúk odborníkov, neodkladať riešenie a uvedomiť si, že v ťažkých životných situáciách nikdy nie sme sami. A nebuďme ľahostajní ani k ľuďom trpiacim duševnými poruchami, ktoré môžu viesť k samovražedným sklonom. Lekári dokážu účinne pomôcť pri mnohých psychických ochoreniach a prostredníctvom terapií odvrátiť aj samovražedné myšlienky. Pacientom však často chýba podpora okolia, povzbudenie, aby vyhľadali pomoc a nebáli sa hovoriť o svojom stave, probléme.

Linka dôvery Nezábudky – 0800 800 566

S tohtoročnou kampaňou Svetového dňa duševného zdravia sa spája aj projekt obnovenej bezplatnej anonymnej dvadsaťštyrihodinovej Linky dôvery Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie s odbornou garanciou SPsS. Môže na nej ktokoľvek a kedykoľvek dostať pomoc od profesionálov v prípade psychickej krízy alebo konzultácie akýchkoľvek problémov spojených s duševným zdravím.

Linka Dovery, Nezabudka

Odborníci poskytujú na čísle 0800 800 566 emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, informácie, ktoré môžu pomôcť nájsť východisko a tiež kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrie.

Titulná fotka: Pixabay