Tatranská galéria pripravila výstavu tvorcu poštových známok Martina Činovského – Monumentalita miniatúry


2922   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Monumentalita miniatúry Martina Činovského

Výstava známeho tvorcu poštových známok – Martin Činovský – Monumentalita miniatúry – vo Víle Flóra v Starom Smokovci, ktorú pripravila Tatranská galéria, predstaví výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca Martina Činovského. Vernisáž výstavy sa uskutoční 13. decembra o 16. hodine vo Vila Flóra a návštevníci Vysokých Tatier si ju budú môcť pozrieť v Starom Smokovci až 8. marca 2020.

Monumentalita miniatúry Martina Činovského, známka

Návštevníci na výstave v galérii v Starom Smokovci uvidia rytecké prepisy prírodných artefaktov Martina Činovského z prostredia Vysokých Tatier – emisia Europa TANAP, zábery jaskynných útvarov – emisia Jaskyne, chránených rastlín a prírody, ako aj historicky cenných umeleckých pamiatok a archeologických lokalít Krásy našej vlasti – Spišský hrad, Banská Štiavnica, Vlkolínec, Budatín, Krásna Hôrka, či architektonické dominanty miest ZvolenLevoča. Spomedzi mnohých budú predstavené aj známky emisného radu Umenie, ktoré zobrazujú umelecké diela, napríklad Umučenia sv. Jakuba od neskorogotického rezbára Majstra Pavla z Levoče. Známková grafika je špeciálnou výtvarnou disciplínou, ktorá nadobúda v Činovského podaní výsostne profesionálny a zároveň i objavný charakter.

Monumentalita miniatúry Martina Činovského

Zdroj: Marián Herc

O umelcovi

Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD. – maliar, grafik, rytec a tvorca poštových známok, výtvarný pedagóg, zakladateľ slovenskej ryteckej školy sa narodil 8. 3. 1953 v Levoči. V rokoch 1971 – 1977 Po štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddeleni knižnej tvorby u prof. A. Brunovského absolvoval posledný ročník na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži. Grafickú špecializáciu si po ukončení štúdia rozšíril o umeleckú ašpirantúru v odbore rytectva poštových známok, ktorú realizoval pod vedením prof. A. Brunovského a J. Herčíka, predstaviteľa českej ryteckej školy (1979 – 1984).

Neprehliadnite: Tatranská galéria v Poprade predstavuje tvorbu dizajnérky Heleny Suchej

Ako prvý slovenský rytec poštových známok sa podieľal na tvorbe poštových cenín už od roku 1986. Pri príležitosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky vyšla podľa autorovho návrhu a rytiny naša vôbec prvá štátnu známa – Slovenský štátny znak. Činovský je niekoľkonásobným nositeľom Ceny ministra za známkovú tvorbu, ocenenia Pocta ministra, medzinárodných ocenení Grand Prix de l`Exposition WIPA Viedeň (Ľudovít Štúr, spolu s J. Balážom, III. miesto 1995; Martin Benka: Krajina v Terchovej, spolu s F. Horniakom, III. miesto 1998). Bol mu udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry a v Taliansku Medzinárodná cena umenia Perla del ľAdriatico.

Martin Cinovsky 2019 Pozv 1

V roku 2014 mu prezident republiky udelil Štátne vyznamenanie, Pribinov Kríž I. triedy za zásluhy v kultúrnom rozvoji Slovenska a o rok neskôr mu predseda NR SR udelil Cenu za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania. Činovský pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave, kde od roku 1990 viedol oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa voľnej a užitej grafike. Svoju tvorbu predstavil na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Okrem výtvarnej a pedagogickej činnosti sa venuje i komponovaniu hudby. Žije a tvorí v Bratislave.

www.tatragaleria.sk