Zásielka umenia v Galérii Jána Koniarka v Trnave: retrospektívna výstava diel Alexandra Salontaya


5560   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Retrospektívna výstava slovenského maliara Alexander Salontay, GJK Trnava Zásielka

Retrospektívna výstava slovenského maliara Alexandra Salontaya (1937), ktorý celé štvrťstoročie žil, tvoril a učil v Trnave, dostala názov Zásielka. Ambíciou Galérie Jána Koniarka v Trnave je odprezentovať dielo menej známeho umelca v doposiaľ nerealizovanom rozsahu. Výstava bude prístupná v priestoroch Koppelovej vily do 30. augusta t.r. Slávnostne ju otvoria v piatok 5.júna o 18. hodine komornou vernisážou. Atmosféru dotvoria autorské skladby Daniela Salontaya (gitara) z cyklu ZAOBRAZ, vytvorené špeciálne pre diela Alexandra Salontaya. Ako hostia vystúpia Matej Tkáč (violončelo) a Robert Kolář (krídlovka).

Galéria Jána Koniarka zaradila do výstavného plánu na tento rok retrospektívnu výstavu diela Alexandra Salontaya (1937), maliara, ktorý na slovenskú výtvarnú scénu nastúpil v 60. rokoch 20. storočia. Jeho obsiahle dielo nebolo doposiaľ relevantným spôsobom zdokumentované, hodnotené a nestalo sa predmetom umelecko-historického výskumu.

Neprehliadnite:
Vzácna návšteva: Koniarek u Löfflera. Odhalené artefakty depozitára v múzeu v Košiciach.

Ambíciou výstavy je odprezentovať odbornej aj laickej verejnosti dielo neprávom opomínaného autora a retrospektívne ho včleniť do vývojového spektra slovenského maliarstva druhej polovice 20. storočia. „Tvorba Alexandra Salontaya predstavuje špecifickú maliarsku polohu a reakciu na jednotlivé dekády, v ktorých žil a tvoril, od reflexie osobnej mytológie v socialistickej spoločnosti, či unikátneho pop-artového variantu v rurálnom kontexte,“ hodnotí Filip Krutek, kurátor výstavy Zásielka.  

Retrospektívna výstava slovenského maliara Alexander Salontay, GJK Trnava Zásielka

Kto je Alexander Salontay?

Narodil sa na východnom Slovensku v obci Trhovište. Po štúdiu na Vysokej Škole Pedagogickej v Bratislave sa usadil v Trnave, kde pôsobil najprv na Pedagogickom Inštitúte, neskôr učil predmety súvisiace s výtvarnou výchovou na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Trnave. V rokoch 1988 – 1995 učil kresbu, grafiku, dejiny umenia a didaktiku výtvarnej výchovy v Banskej Bystrici. V súčasnosti žije vo Zvončíne. Celý život tvoril popri pedagogickej činnosti, no vystavovaniu svojich diel nevenoval veľkú pozornosť. Často vystavoval kolektívne s členmi katedry výtvarnej výchovy v Trnave a Banskej Bystrici.

www.gjk.sk