Užitočné rady pre prípady, ktoré nás môžu zaskočiť. Potrebujete túto špecifickú administratívu?


476   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
administratívu

Užitočné rady potrebujeme občas každý. Viete sa zariadiť, keď treba myslieť napríklad na špecifickú administratívu spojenú s prácou? Mnohí však majú také šťastie, že vnímajú svoju prácu ako príjemnú aktivitu. No pri každej raz nastane obdobie, ktoré si vyžaduje viac administratívnych úkonov. Presnejšie povedané, nad dokumentmi strávite hodiny času, pričom o mnohé z nich radšej požiadať špecialistu. Tomu podlieha napr. vybavenie úradných, t. j. overených prekladov.

Úradný preklad je dostupný len na vymedzených miestach

Úradný preklad nie je bežný preklad zdrojového textu, ktorý vám vyhotoví každý vyštudovaný tlmočník. Pri tomto špecifickom type ich vedomostí musia komunikačné zručnosti potvrdiť vymenovaním za akreditovaného úradného prekladateľa. Absolvuje skúšky pod vedením ministerstva spravodlivosti. Avšak úradní prekladatelia len vo veľmi obmedzenom počte pracujú pre určitú jazykovú kombináciu.

 

Náročná cesta sa opaltí!

Práve vymedzený počet jazykových špecialistov je prvou výzvou na podrobný prehľad podľa krajov a regiónov, kde vám precízne a rýchlo vypracujú každý typ overeného prekladu. Môže ísť o jeden z najžiadanejších prekladov úradnej listiny. Je ním preklad registra trestov, kde ponúkajú aj bleskové termíny pri viacnásobných kontrolách zdrojových textov s odovzdanými prekladmi. Možno predpokladať, že najväčšie zastúpenie kancelárií úradných prekladateľov pripadá na naše hlavné mesto, resp. na všetky väčšie sídla. Výpis registra trestov vyžadujú totiž takmer ku každému obchodnému alebo právnemu úradnému úkonu. Vyhotovuje sa ich veľmi veľa, pričom cesta od titulnej strany, kópie originálu, k prekladu a prekladateľskej doložke trvá do niekoľkých hodín až po dni.

Neprehliadnite:

Cudzí jazyk
Cudzí jazyk v každom veku!
Nedajte sa odradiť svojím vekom a investujte do jazykovej výbavy čo najskôr

Potrebujete užitočné rady administratívu prekladov v jazykových verziách?

Bez ohľadu na to, či vám zdrojový text vydajú na pošte, generálnej prokuratúre, alebo v zahraničí, najväčšiu šancu o zviazaný preklad trikolórou s originálom v krátkej dodacej lehote máte pri vyhľadávaných jazykových verziách. Určite možno predpokladať zvýšený záujem o túto administratívu a napríklad o úradné preklady z/do angličtiny alebo nemčiny. Navyše, úradný preklad si u overených a zručných akreditovaných prekladateľov viete vyzdvihnúť už aj po telefonickej alebo mailovej konzultácii približne do dvoch hodín. Treba však počítať s tým, že ide o prácu s jazykom, ktorá je dynamická a plná mnohých a striktných pravidiel i výnimiek.

Text: redakcia
Ilustračné foto: archív redakcie a pixabay