Na čo sú potrebné poistné krúžky na ložiská? Užitočné rady sa vždy zídu


4376   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Poistné krúžky na ložiská, konštrukčné riešenie ložísk a inštalácia krúžku

Rotačné zariadenia, prenášajúce dynamický pohyb, vyžadujú dostatočné zaistenie proti vybočeniu zo základnej osi najmä pri vyššom zaťažení otáčkami. K tomuto účelu sa používa špeciálna mechanická poistka. Má tvar krúžku a upína sa priamo na konkrétnu súčiastku. Jedným z takých komponentov sú i valivé ložiská. Aplikujú sa na hriadeľ, aby znížili celkové trenie systému a tým zabránili postupnému obrusovaniu jeho častí a zrýchlenému starnutiu či poškodeniu. Poistný krúžok zabezpečuje telo ložiska proti posunutiu alebo vyoseniu. Tým podporuje jeho správnu funkciu.

Ložiská rotačných dielov

Typy ložísk pre rotačné časti mechanizácie zariadení sú určené pre odvádzanie zaťaženia spôsobeného pohybom v radiálnom alebo axiálnom smere. Výber vhodného typu ložiska závisí predovšetkým na konkrétnej konštrukcii a konfigurácii systému. Štandardne sú valivé elementy v ložiskách usporiadané a tvarované tak, aby ich kooperácia s telom pohybujúcej sa časti umožňovala odvod zaťaženia v potrebnom smere. Z tohto pohľadu sú rozlišované klasické a axiálne ložiská s valivými elementami majúcimi tvar:

– guľôčky
– valčeka
ihly
súdka
kužeľa

Okrem uvedených existujú aj iné špeciálne tvary umožňujúce variabilné zaťaženie.

Konštrukčné riešenie ložísk a inštalácia poistného krúžku

Konštrukcia valivého ložiskového systému je vždy riešená kompaktne. Znamená to, že ložiská sú uzatvorené v puzdre, ktorého vonkajší tvar i dutina majú presne stanovený prierez. Valivé elementy sú v nich buď upevnené v definovanom smere, alebo sú vložené do prvku, ktorý ich pevne uchytí a obmedzí stupne voľnosti (guľôčkové ložiská). Dôležitým prvkom puzdra sú inštalačné časti jednak pre nasadenie na rotačný prvok, jednak pre ich zaistenie. Zaistenie sa realizuje práve pomocou poistného krúžka – inak označovaného ako segerka (Segerov poistný krúžok) – ktorý sa vkladá do inštalačnej drážky.

Výber a inštalácia poistného krúžku

Poistné krúžky pre jednotlivé aplikácie sa primárne vyberajú podľa priemeru. Puzdra ložiskových systémov bývajú vo väčšine prípadov normované (ak nejde o veľmi náročné zariadenia vyžadujúce špeciálne parametre) a je možné k nim zohnať krúžky odpovedajúcich rozmerov. Na rozdiel od iných rotačných prvkov pre zabezpečenie ložísk proti nežiadúcemu pohybu, sa používajú segerky s vyššou tuhosťou vyrábané z ušľachtilej ocele. Do inštalačnej drážky sa vkladajú pomocou upravených klieští alebo prípravkov. Vyššia tuhosť a tvrdosť segeriek pre ložiská eliminuje nutnosť zabezpečiť ich výstupom. Vyžadujú však veľmi presné rozovretie iba na takú vzdialenosť, aby bolo možné krúžok do drážky nasunúť. Zabezpečenie proti pohybu ložiskového puzdra je potom zaistená vlastnou tuhosťou krúžku vyvodzujúceho permanentný kolmý tlak na osu ložiska.