Víkend otvorených parkov a záhrad nás osvieži i poučí. V centre Turca nájdete oázu pohody

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
SNM Martin Víkend otvorených parkov a záhrad

Na Víkend otvorených parkov a záhrad je pripravená aj Muzeálna záhrada pri Slovenskom národnom múzeu v Martine. Ako tradične, poskytne pohodu v tieni vzácnych stromov a drevín. Po rokoch minulých sa podujatie uskutoční opäť. A opäť v tieni vzácnych drevín. A nielen to…

Počas letného sobotného popoludnia si budete môcť vychutnať komentované prehliadky unikátnej záhrady s odborným výkladom a v sprievode zamestnancov, ktorí Vás zoznámia s históriou tretej najstaršej botanickej záhrady na Slovensku. Zaujímavo vysvetlená história mnohé nepoznané odtajní a rovnako nevšedné bude aj stretnutie a zoznámenie sa s  rastlinnými obyvateľmi záhrady, ktorí – napriek tomu, že sú nemí – veľa vedia nám ľuďom povedať…

Prehliadky plné otázok a odpovedí

Slovenské národné múzeum v Martine sa do XIII. ročníka celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad zapojí po štvrtý raz. Návštevníci sa môžu tešiť na mäsožravé rastliny a dozviete sa niečo aj o svätojánskej mágii a bylinkách. Poznáte plant swap? Odpoveď aj na túto otázku je pripravená. Pri výmene rastlín môžete obohatiť svoju domácu flóru o nové kúsky, ktoré si môžete vymeniť s ostatnými návštevníkmi. Pripravená bude aj knižná burza.

SNM Martin Víkend parkov

Víkend otvorených parkov a záhrad aj ako burza vzácnych informácií o prírode

Komu by sa málilo…

Príroda je vďačná a aktuálna téma. Z jej pozorovania vieme vyťažiť dôležité poznanie o našom bytí. Aj o tom je napríklad expozícia SNM v Martine Príroda Turca. Časť expozície je venovaná neživej prírode. Prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí. Formou rekonštrukcie prostredia a výskytu geologického obdobia v Turci vrátane ukážok hornín, minerálov a skamenelín, typických pre jednotlivé geologické obdobia, dokumentuje vývoj tejto časti Slovenska. Časť expozície je venovaná živej prírode. Je prezentovaná z ekologického hľadiska v podobe jednotlivých biotopových formácií. Vyčlenené sú podľa výškovej vegetačnej stupňovitosti, geologického podložia, spôsobu a intenzity vplyvu ľudskej činnosti a vodného režimu. Príslušné rastlinné a živočíšne druhy sú inštalované do diorám, ktoré predstavujú prostredia jednotlivých biotopov. Druhovú skladbu dopĺňajú vitríny s exponátmi stavovcov, bezstavovcov, húb a herbárové položky rastlín.

Neprehliadnite:
Hora | Hruda | Žena – sonda do prírody i postavenia ženy v spoločnosti v Podtatranskom múzeu

Múzeum – centrum interakcie

Autori expozície zvolili jedinečný prístup k ich výtvarnému riešeniu, zodpovedajúci najnovším svetovým trendom. Unikátne exponáty zo zbierok múzea zasadili do pôsobivých rekonštrukcií príslušných prostredí, vytvárajúcich obsahovo aj výtvarne príťažlivé celky, doplnené množstvom interaktívnych prvkov.

SNM Martin Víkend parkov

Víkend otvorených parkov a záhrad aj ako pastva pre oči

Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad bude v SNM v Martine prebiehať v zmysle aktuálnych protiepidemických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Prosíme ctených návštevníkov o trpezlivosť a pochopenie pri dodržiavaní opatrení (rúško počas celého pobytu v interiéri aj exteriéri, dezinfekcia rúk, odstupy, poskytnutie kontaktu na archiváciu po dobu 2 týždne pre účely prípadného epidemiologického vyšetrovania, zákaz konzumácie nápojov a pokrmov počas celej doby podujatia) a maximálneho počtu návštevníkov v jednom momente. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

SNM Martin Víkend otvorených parkov a záhrad

Tešíme sa na stretnutie s prírodou v Múzejnej záhrade SNM v Martine v sobotu 26. júna 2021.

Text a foto: SNM Martin

Viac na: www.snm.sk