Akoby Detva obrov nemala… A ešte aj vyrezávané drevené kríže! Toľká poézia v slove a v dreve podpolianskych majstrov.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní – mesto Detva

Na potulkách krajom Podpoľania pozornosť návštevníkov určite upútajú originálne drevené vyrezávané kríže. Stoja na rázcestiach, v blízkosti kostolov a na iných, často nevšedných miestach tunajších roztrúsených lazov. Stoja celé stáročia – ako nemí svedkovia a nenápadne – “de jeden, de dva” … mimochodom, takto vraj vznikol názov Detva. Vitajte v kraji dobrosrdečných ľudí, ktorých chrakterizuje dobre známa “podpolianska nátura”.

Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní – mesto Detva

Región Podpoľanie je neodmysliteľne spätý s rezbárskou tradíciou. Od 19. storočia sa tu datuje výroba drevených vyrezávaných krížov so špecifickými ornamentmi, ktoré sú v prevedení kolorované alebo len vyrezávané. Vyskytuje sa na nich viacero druhov motívov: náboženské, vegetatívne a geometrické. V súčasnosti sa odhaduje ich počet na 150. Môžu mať podobu prícestného alebo náhrobného kríža. Menšie podoby týchto krížov – náhrobné kríže, označujú miesta posledného odpočinku zosnulých. A tie farby! Od výmyslu sveta. Základom je čierny podklad a červené, zelené, modré, žlté ornamenty.

Neprehliadnite:
Turistický a duchovný zážitok v Rajeckej Lesnej

Hojne ich možno nájsť na tunajšom detvianskom cintoríne, ale aj v expozícii na Kalvárii, v bezprostrednej blízkosti detvianskeho cintorína. Tieto symboly kresťanskej viery sú prejavom zručnosti a majstrovstva rúk miestnych tvorcov drevorezbárov. Sú zhotovované z dreva, ktoré bolo v minulosti najpoužívanejším materiálom v ľudovom staviteľstve a tradičnej ľudovej kultúre regiónu.Až toto originálne majstrovstvo prerástlo miestny chotár. Po Detve vari najpočetnejšiu skupinu takýchto krížov nájdeme na Symbolickom cintoríne obetí Tatier.

Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní – mesto Detva

Z Detvy do sveta

Detvianske maľované vyrezávané kríže sa nenachádzajú len v tomto regióne. Môžeme ich vidieť napríklad aj na iných miestach Slovenska. No tie detvianske sa stali národným symbolom, ktorý reprezentuje náš štát a stáva sa slovenským symbolom. V auguste 2017 boli Detvianske kríže zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do národného zoznamu je prvým krokom pre uchádzanie sa o zápis do svetového Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO). Jedinečnú poéziu ornamentov vytesanú do drevených krížov môžete objaviť aj vy pri svojich letných potulkách po Slovensku. Tento fenomén určite nemôžete obísť!

www.detva.sk