Vláčikom na výlet? Už viac ako 150 rokov slúži turistom hlavná železničná spojnica popod Tatry


1905   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vláčikom na výlet, Košicko-bohumínska železnica

Vláčikom na výlet? Prečo nie? Hoci aj v zime a rovno železnicou! Železnica mala a má svoje čaro. A ešte dôležitý ekonomický rozmer. Pre rozvoj Slovenska mala zásadný význam. Bolo tomu tak nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti patrí rozvoj a podpora železničnej dopravy medzi celospoločenské priority. Význam ekologickej dopravy sa dostáva do popredia a jej ďalší rozvoj je pre Slovensko – podobne ako pred 151 rokmi – opäť zásadný a nevyhnutný. Z historického pohľadu bola kľúčovým impulzom pre rozvoj severného Slovenska výstavba Košicko-bohumínskej železnice.

Práve vďaka železnici sa dovtedy málo rozvinuté slovenské regióny začali prudko rozvíjať a postupne meniť na centrá hospodárskeho a spoločenského života. Výstavba železnice dokonca naštartovala “cestovný ruch” v podtatranských lokalitách. Tie sa stali vďaka dostupnosti vyhľadávanými destináciami rozvíjajúceho sa turizmu v celom regióne Tatier.

 Vláčikom na výlet, Košicko-bohumínska železnica

Ako sa zrodila myšlienka výstavby železnice?

Prvé úvahy o výstavbe železnice zo Sliezska cez Žilinu, Liptovský Svätý Mikuláš, Poprad a Levoču alebo Spišskú Novú Ves pozdĺž Hornádu až do Košíc sledovali zlacnenie dopravy železnej rudy a surového železa z baní a malých železných hút Liptova a Spiša do železiarní v Třinci. Tie boli lokalizované neďaleko zdroja kvalitného čierneho uhlia v Ostravsko-karvinskom revíri. Pre zaujímavosť: liptovská, spišská i třinecká železiarska banská prevádzka vtedy patrili jedinému majiteľovi – arcivojvodovi Albrechtovi. Túto zaujímavú možnosť realizácie návrhu a posilnenia ekonomiky študoval už v polovici 19. storočia Ludwig Hohenegger, riaditeľ arcivojvodského komorného riaditeľstva v Těšíne.

Neprehliadnite:

cyklo, Košicko-bohumínska železnica
Chcete si kúpiť nový bicykel?
Viete podľa akých kritérií postupovať pri kúpe? Na voľbe nového bicykla záleží

Vláčikom na výlet už viac ako 150 rokov

Zámerom bolo zlacniť výrobu železa, produkovaného v rámci ním spravovaného riaditeľstva a dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti voči železu z Pruska. Ostravsko bolo už v tom čase (od roku 1848) spojené s Pruskom Severnou železnicou cisára Ferdinanda. Projekt predpokladal výraznú podporu produkcie a odbytu uhlia zo severnej Moravy a Sliezska. Zároveň prispieť k mechanizácii jeho ťažby, zabezpečovať tranzitnú dopravu a v neposlednom rade sprístupniť aj tatranské kúpele v Smokovci.

Vláčikom na výlet, Košicko-bohumínska železnica

Výlet do histórie potvrdil vtedajšie prognózy

Historický dokument z roku 1864 pridal k týmto vážnym a racionálnym argumentom ďalší opodstatnený. Zámerom bolo, aby Košicko-bohumínska železnica zabezpečila monarchii (najmä však Uhorsku a Sedmohradsku) podstatnú časť tranzitnej prepravy medzi Čiernym a Baltickým morom. Dnes je podpora a rozvoj a najmä skvalitňovanie železničnej siete na území Slovenska veľmi dôležitou priorotou v záujme podpory hormadnej ekologiickej dopravy, ktorá má nesporné prednosti pred individuálnou automobilovou dopravou.

Text: redakcia
Foto: archív a pixabay